Pwyllgor yn gofyn i'r cyhoedd ddewis testun ymchwiliad

 • Cyhoeddwyd
pleidlais

Mae un o bwyllgorau'r Cynulliad am ofyn i'r cyhoedd ddewis ym mha faes y bydd eu hymchwiliad nesaf.

Mae'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu wedi creu rhestr fer o 11 maes, sy'n cynnwys achub treftadaeth leol, dysgu hanes a chyllid addysg gerddorol.

Bydd y pwyllgor nawr yn gofyn i'r cyhoedd bleidleisio am un o'r maesydd hynny, fydd wedyn yn destun ymchwiliad.

Daw'r bleidlais wedi i'r pwyllgor chwilio am syniadau gan sefydliadau ac unigolion yn ystod yr haf.

Disgrifiad o’r llun,
Bethan Jenkins yw cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Dywedodd y cadeirydd, Bethan Jenkins AC, bod aelodau'r Cynulliad eisiau gwybod pa bynciau sydd bwysicaf i bobl.

"'Dyn ni eisoes wedi cael awgrymiadau ar gyfer ystod eang o bynciau," meddai.

"Bydd dau o'r rheiny - y cyfryngau yng Nghymru a strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr iaith Gymraeg - yn rhan o waith cynnar y pwyllgor.

"Ond hoffen ni weld pobl yn ystyried y rhestr a'n dweud wrthym ni pa syniadau sy'n bwysig iddyn nhw."

Yr 11 maes

 • Gwella mynediad a rhan dinasyddion yng ngwleidyddiaeth Cymru
 • Datblygu a hyrwyddo 'brand Cymru'
 • Adolygiad Llywodraeth Cymru o amgueddfeydd
 • Cefnogi a datblygu ffurfiau celf unigryw a thraddodiadol Cymru
 • Mynediad a chyllid celfyddydau llawr gwlad
 • Cefnogi a datblygu pobl sy'n gweithio yn y celfyddydau gweledol
 • Datblygu'r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru
 • Cefnogaeth ddwyieithog ar gyfer pobl fyddar, pobl â thrafferthion clyw a chyfathrebu
 • Dysgu hanes, gyda sylw penodol i hanes a diwylliant Cymru
 • Achub treftadaeth leol
 • Cyllido addysg gerddorol

Bydd manylion am sut mae pleidleisio'n cael eu cyhoeddi ar wefan a chyfrif Twitter y pwyllgor amser cinio ddydd Llun.

Fe fydd hi'n bosib pleidleisio tan 14 Tachwedd.