Gwahardd nyrs am annog cleifion dementia i gusanu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Paris Roberts yn gweithio yng nghartref gofal Golwg yr Iwerydd ym Mae Caerdydd

Mae nyrs wedi cael ei thynnu oddi ar y gofrestr am wawdio dau glaf oedd â dementia.

Fe wnaeth Paris Roberts, 23, annog y cleifion - dyn a dynes - i gusanu mewn lolfa cartref gofal ym Mae Caerdydd.

Fe ffilmiodd y ddau'n cusanu a rhannu'r fideo ar rwydwaith gymdeithasol Snapchat.

Clywodd y gwrandawiad bod Ms Roberts wedi methu â thrin y cleifion "gyda'r parch roedden nhw'n ei haeddu".

'Difyrrwch'

Fe glywodd gwrandawiad y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth bod y ddau glaf wedi cusanu mwy nag unwaith yng nghartref gofal 48 gwely Golwg yr Iwerydd.

Clywodd y panel bod Ms Roberts wedi "gweithredu er mwyn ei difyrrwch ei hun" drwy annog y cleifion.

Fe adawodd Ms Roberts ei swydd pan gafwyd hyd i'r fideo - cyn ceisio am swydd mewn cartref arall, heb ddatgelu ei bod dan ymchwiliad.

'Amddiffyn y cyhoedd'

Dywedodd cadeirydd y gwrandawiad, Martyn Griffiths bod y nyrs wedi dangos "dim edifeirwch" a'i bod wedi ceisio beio eraill am y digwyddiad.

"Fe ffaelodd hi â diogelu'r cleifion a methodd â thrin y cleifion gyda'r parch a'r urddas 'roedden nhw'n eu haeddu," meddai.

"Roedd hi mewn safle o awdurdod fel nyrs gofrestredig, ac roedd yn brif nyrs gyda gofalwyr iechyd cynorthwyol o dan ei rheolaeth.

"Roedd ganddi gyfrifoldeb i osod esiampl, ond defnyddiodd ei hawdurdod i geisio cuddio ei rhan yn y digwyddiad.

Doedd Ms Roberts, o ardal Adamsdown yng Nghaerdydd, ddim yn bresennol yn y gwrandawiad.

Cafodd ei thynnu oddi ar y gofrestr nyrsys "er mwyn amddiffyn y cyhoedd".