Cyfanswm o dros 160 mlynedd o garchar i gang cyffuriau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Dyfed Powys
Disgrifiad o’r llun,
Arweinwyr canghennau'r gang yng Nghymru a Lerpwl, Matthew Roberts ac Ian Michael Edwards

Mae 19 aelod o gang cyffuriau wedi cael eu dedfrydu i gyfanswm o dros 160 mlynedd dan glo am gynllwynio i gyflenwi gwerth £19m o gocên i dde Cymru.

Roedd y gang yn gweithredu yn Lerpwl, Manceinion a de Cymru, gan gyflenwi cocên i gymunedau yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin, ac mor bell ag Aberdeen yng ngogledd Yr Alban.

Cafodd arweinydd cangen y criw yng Nghymru, Matthew Roberts, 32 oed o Lanelli, ei ddedfrydu i 12 mlynedd o garchar.

Fe gafodd y gang eu dedfrydu mewn pedwar achos yn Llys y Goron Abertawe trwy gydol yr wythnos.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys mai'r ymgyrch yma - Ymgyrch Phobos - yw'r ymchwiliad cyffuriau mwyaf cymhleth a manwl y mae'r llu wedi ei gynnal erioed.

Disgrifiad,
Phobos: Rhybudd gan y Ditectif Sarjant Rhys Jones o Heddlu Dyfed Powys

'Canlyniad gwych'

Clywodd y llys bod arweinydd cangen y gang yn Lerpwl, Ian Michael Edwards, yn trefnu i gludo'r cocên i dde Cymru o Lerpwl a Manceinion.

Cafodd Edwards ei ddedfrydu i 14 mlynedd o garchar wedi iddo bledio'n euog i'w rôl yn cynllwynio i gyflenwi'r cyffuriau.

Ffynhonnell y llun, Heddlu Dyfed Powys
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd 2.7 cilogram o gocên ei ddarganfod fel rhan o'r ymchwiliad

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Huw Davies, oedd yn arwain Ymgyrch Phobos: "Mae Heddlu Dyfed-Powys, gyda chefnogaeth gan luoedd eraill, wedi tarfu ar rwydwaith troseddol sylweddol oedd yn gweithredu ledled y DU.

"Mae hyn yn ganlyniad gwych nid yn unig i Heddlu Dyfed Powys ond hefyd i'r cymunedau 'dyn ni'n eu gwasanaethu.

"Efallai ein bod yn plismona ardal wledig, draddodiadol, ond mae gennym ni swyddogion gwych sy'n sicrhau nad yw'n cymunedau'n cael eu heffeithio gan grwpiau troseddol difrifol fel y rhain."

Cangen y gang yng Nghymru

Ffynhonnell y llun, Dyfed-Powys Police
Disgrifiad o’r llun,
Gyda'r cloc: Brian Bergamo, Michael Lamb, Michael Sillitoe, Emma Roberts, Dane Bush, Andrew Price, Daniel Sheldon a Donna Kallaway

Matthew Roberts, 32 o Lanelli - 12 mlynedd o garchar ar ôl pledio'n euog i gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A.

Brian Bergamo, 31 o Abertawe - 11 mlynedd o garchar ar ôl pledio'n euog i gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A.

Michael Lamb, 39 o Abertawe - naw mlynedd o garchar ar ôl pledio'n euog i gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A.

Michael Sillitoe, 29 o Gasllwchwr - 11 mlynedd o garchar ar ôl ei gael yn euog o gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A.

Emma Roberts, 34 o Abertawe - pum mlynedd a hanner o garchar ar ôl pledio'n euog i gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A.

Dane Bush, 29 o Gaerfyrddin - 11 mlynedd a hanner o garchar ar ôl ei gael yn euog o gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A.

Andrew Price, 38 o Lanelli - 12 mlynedd o garchar ar ôl ei gael yn euog o gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A.

Daniel Sheldon, 32 o Abertawe - wyth mlynedd o garchar ar ôl ei gael yn euog o gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A.

Cara Begley, 26 o Gasllwchwr - dwy flynedd o garchar, wedi'i ohirio am 12 mis ar ôl pledio'n euog i gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A.

Donna Kellaway, 26 o Abertawe - saith mlynedd o garchar ar ôl ei chael yn euog o gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A.

Ffynhonnell y llun, Heddlu Dyfed Powys
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y llun yma o tua £100,000 wedi'i gadw mewn cwpwrdd ei ddarganfod ar ffôn Ian Michael Edwards

Cangen y gang yn Lerpwl

Ian Michael Edwards, 30 o Lerpwl - 14 mlynedd o garchar ar ôl pledio'n euog i gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A a B.

Andrew Curphey, 37 o Lerpwl - saith mlynedd o garchar ar ôl pledio'n euog i gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A a B.

Stephen Mudd, 27 o Lerpwl - 11 mlynedd o garchar ar ôl pledio'n euog i gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A a B.

Ian Andrew Stewart, 29 o Lerpwl - 10 mlynedd o garchar ar ôl pledio'n euog i gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A.

Bradley Carroll, 31 o Lerpwl - saith mlynedd a hanner o garchar ar ôl pledio'n euog i gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A.

Michael Carroll, 52 o Lerpwl - chwe blynedd a hanner o garchar ar ôl pledio'n euog i gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A.

Allen Heron, 38 o Lerpwl - 10 mlynedd o garchar ar ôl ei gael yn euog o gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A.

Dyn 18 oed o Lerpwl sydd ddim yn gallu cael ei enwi - 10 mlynedd o garchar ar ôl pledio'n euog o gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A.

Cangen y gang ym Manceinion

Liam Lasley, 29 o Wigan - chwe blynedd o garchar ar ôl pledio'n euog i gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A.