Carchar i hyfforddwr gymnasteg am gam-drin plant

Cyhoeddwyd

Mae hyfforddwr gymnasteg oedd yn cam-drin plant yr oedd yn eu dysgu wedi cael ei garcharu am chwe mlynedd.

Roedd Luke Griffin, 20 oed o Gaerdydd ac sydd â diddordeb annaturiol mewn traed, wedi targedu saith o ferched ac un bachgen, i gyd dan 10 oed, gan frathu, llyfu neu oglais eu traed.

Bu'n ffilmio rhai o'r troseddau ar ei ffôn.

Fe gafodd Griffin ddedfryd o chwe blynedd mewn sefydliad i droseddwyr ifanc yn Llys y Goron Caerdydd, ar ôl cyfaddef i 13 o ymosodiadau rhyw ac un achos o gam-garcharu.

Clywodd y llys sut ddigwyddodd y troseddau dros gyfnod o ddwy flynedd, fel yr oedd Griffin yn rhoi gwersi cadw'n heini a champau acrobateg.

Ddiddordeb anaturiol mewn traed

Dywedodd ei fargyfreithiwr, Andrew Taylor, fod ganddo "ddiddordeb anaturiol mewn traed ers ei fod yn iau, ac mae'n cael ffantasïau rhywiol am y rhannau yma o'r corff".

"Mi fuodd Griffin yn dwp, ac fe wnaeth gam-ddefnyddio ei sefyllfa o ymddiriedaeth. Cafodd foddhad rhywiol o wneud hyn."

Fe ddigwyddodd y rhan fwyaf o'r ymosodiadau wrth iddo gludo disgyblion i ac o'r gampfa.

Dywedodd yr erlynydd, Caroline Rees ei fod wedi "cam-drin ymddiriedolaeth y rhieni", gan ddisgrifio ei weithredoedd fel "targedu bwriadol a soffistigedig" gan iddo "feithrin perthynas amhriodol gyda phlant a oedd yn hawdd eu dylanwadu".

Wrth ei ddedfrydu, dywedodd y Barnwr Patrick Curran: "Rydych wedi mabwysiadu dull o ddewis rhieni a phlant a oedd yn agored i niwed, ac yna wedi manteisio arnynt."

Yn ogystal â dedfryd o garchar, rhoddwyd gorchymyn atal troseddau rhyw sy'n gwahardd Griffin rhag dod i gysylltiad ag unrhyw un o dan 18 oed, ac mae'n rhaid iddo daro'i enw ar y gofrestr troseddwyr rhyw.