Ehangu y meini prawf cymhwyster ar gyfer y Bathodyn Glas

Cyhoeddwyd

Fe fydd Cynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru yn cael ei ehangu ddydd Sadwrn, er mwyn cynnwys pobl sy'n dioddef o anaf neu salwch difrifol ond dros dro.

Bydd y cynllun newydd, yn cynnig gostyngiadau parcio i bobl sydd ag anableddau, am gyfnodau dros dro o 12 mis, tra'u bod yn gwella neu'n aros am driniaeth ar gyfer salwch neu anaf difrifol.

Gallai'r enghreifftiau o hyn gynnwys:

  • Person sy'n gwella yn dilyn achos cymhleth o dorri coes
  • Person sy'n gwella o stroc neu niwed i'r pen sydd wedi cael effaith ar eu symudedd
  • Person sy'n gwella o niwed i'r asgwrn cefn sy'n cael effaith ar eu symudedd
  • Person sydd â salwch difrifol ble y gall y driniaeth eu nychu, er enghraifft triniaeth ar gyfer canser;
  • Person sydd â nam difrifol o ran defnyddio eu coesau sy'n aros neu wedi cael triniaeth am gymal newydd (e.e. clun, penglin ac ati)

'Chwarae rhan holl bwysig'

Dywedodd Ken Skates: "Mae cynllun y Bathodyn Glas yn helpu i roi mynediad i wasanaethau a chyfleusterau i'r rhai hynny sydd â'r angen mwyaf. Mae'n chwarae rhan hollbwysig wth wella mynediad i waith a gwasanaethau i bobl sydd ag anableddau ledled Cymru.

"Hyd yn hyn, mae wedi'i gyfyngu i bobl sydd â namau parhaol, tra bod nifer o bobl sydd ag anafiadau parhaol, dros-dro yn cael eu hystyried yn anghymwys.

"Mae ehangu pwy sy'n gymwys drwy gyflwyno'r bathodynnau dros-dro hyn yn sicrhau cysondeb a thegwch yn y ffordd y mae'r cynllun yn cael ei ddarparu ac mae'n golygu bod mwy o'r bobl sydd angen y Bathodyn Glas yn cael hawl i'w ddefnyddio.

"Ar yr un pryd, mae cyfyngu ar y meini prawf ar gyfer pobl sydd â nam sydd wedi para am ddeuddeg mis neu fwy, gan sicrhau bod y Bathodyn Glas yn parhau i gael ei gadw ar gyfer y bobl sydd â'r anghenion symudedd mwyaf."