Ceredigion yn cadarnhau buddsoddiad

Cyhoeddwyd

Mae Cyngor Ceredigion wedi cadarnhau i fenthyciad dadleuol o £500,000 gael ei roi i ddyn busnes lleol i wneud gwelliannau i hen adeilad ar bromenâd yn Aberystwyth.

Roedd yn rhaid i Gyngor Ceredigion glustnodi'r arian cyn diwedd Medi er mwyn atal i'r arian gael ei yrru yn ôl i Fae Caerdydd.

Mae'r arian yn rhan o Gronfa Adfywio Canol Trefi Llywodraeth Cymru.

Yn ôl rhai pobl, ni ddylai'r arian gael ei roi i fenter breifat, fel yn achos adeilad Aberystwyth.

Credir mai bwriad y dyn busnes yw addasu cyn-gartref gofal yn fflatiau moethus, ac yna eu gosod ar y farchnad agored.

Fe gafodd y cartref gofal ei gau yn 2006, a'i brynu gan Vince Morgan yn 2011.

Fe dderbyniodd Mr Morgan rybudd ffurfiol gan Gyngor Ceredigion ym mis Chwefror bod rhaid cwblhau peth gwaith ar yr adeilad cyn mis Hydref.

Dydy'r gwaith heb ei gwblhau.

Y gobaith rŵan yw y bydd y benthyciad yn cael ei ddefnyddio i wneud gwelliannau gan gynnwys y fflatiau moethus.

Dywedodd y cynghorydd Gareth Lloyd sy'n aelod o Gabinet y Cyngor.

"Y bwriad yw defnyddio'r arian ar y sail yma am dair blynedd.

"Mae'r £500,000 yma'n bwysig iawn i'w gadw oherwydd mewn deng mlynedd gallai fod werth £6m mewn arian prosiectau," meddai.

"Mae pobl wedi bod yn cwyno am gyflwr yr adeilad ac yn cwestiynu pam nad ydy'r cyngor yn gwneud rhywbeth yn ei gylch.

"Mae 'na gyfle rŵan i gydweithio gyda rhywun yn y sector breifat i adfywio'r adeilad a hefyd creu tai, sy'n flaenoriaeth i'r cyngor sir."

Fe ychwanegodd y cyngor bod y dyn busnes wedi cytuno i warantu'r benthyciad yn erbyn adeilad arall sy'n eiddo iddo.