Marwolaethau Caerdydd: Dyn gerbron ynadon y brifddinas

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun, Cafodd Andrew Saunders ei gyhuddo ddydd Iau

Mae dyn 20 oed wedi ymddangos gerbron ynadon ar gyhuddiad o lofruddio cwpl ar un o brif strydoedd Caerdydd.

Cafwyd hyd i Zoe Morgan, 21, a Lee Simmons, 33, yn farw ar Heol y Frenhines fore Mercher.

Yn Llys Ynadon Caerdydd fore Gwener, fe siaradodd Andrew Saunders, 20 oed o Gas-bach ger Casnewydd, i gadarnhau ei enw.

Ni wnaeth bledio a doedd dim cais am fechnïaeth.

Bydd yn ymddangos yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Llun, 3 Hydref.

Ffynhonnell y llun, Facebook
Disgrifiad o’r llun, Roedd Lee Simmons a Zoe Morgan yn gweithio yn siop Matalan ar Heol y Frenhines

Cafodd Mr Saunders ei arestio o fewn awr ar ôl i'r cyrff gael eu darganfod fore Mercher, a chafodd ei gyhuddo brynhawn Iau.

Mewn datganiad gafodd ei ryddhau ddydd Iau fe wnaeth teulu Ms Morgan ei disgrifio fel "merch, chwaer, wyres a modryb hyfryd, oedd a chalon o aur ac a fyddai'n gwneud unrhyw beth i unrhyw un".

"Cafodd ei chymryd oddi wrthym mewn modd trasig, yn rhy gynnar," meddai'r teulu.

"Mae hyn wedi gadael gwagle enfawr yn ein bywydau na gaiff byth ei lenwi."