Colled 'syfrdanol' o £980,000 wrth werthu siopau

Published
image copyrightGoogle/Geograph
image caption69a Heol Taf, Pontypridd

Mae Llywodraeth Cymru ar ei cholled o £979,000 ar ôl gwerthu tair siop yng nghanol Pontypridd.

Cafodd yr unedau yn Heol Taf eu prynu yn 2008 am £1.25m fel rhan o gynllun adnewyddu na welodd olau dydd.

Fe gafodd yr unedau eu gwerthu eleni am £271,000.

Dywedodd Llywodraeth Cymru iddynt werthu'r eiddo ar ôl cael cyngor arbenigol.

Daeth y wybodaeth i'r amlwg yn dilyn cais rhyddid gwybodaeth gan AC Plaid Cymru, Neil McEvoy.

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru brynu un siop yn 54/55 Heol Taf am £800,000 a dwy siop yn rhif 69 a 69a am £450,000.

Pris y farchnad

Cafodd yr eiddo eu gosod ar brydles - 54/55 tan Ionawr 2012 a 69 a 69a nes Gorffennaf 2014 - gan ddod ag incwm o £450,000.

Ond ym mis Mai eleni fe gafodd y safle cyntaf ei werthu am £150,000 ar golled o £650,000, gyda'r ail yn cael ei werthu am £121,000, ar golled o £329,000.

Dywedodd Llywodraeth Cymru i'r siopau gael eu prynu yn 2008 fel rhan o gynllun i adfywio'r ardal.

"Fe wnaeth y safleoedd gael eu prynu pan oedd prisiau'r farchnad bron ar ei bwynt uchaf," meddai llefarydd.

"Yn ddiweddar roedd caniatâd cynllunio wedi ei roi ar gyfer ailddatblygu'r ardal.

"Yn anffodus, oherwydd y gwymp yn y farchnad ariannol, ni aeth y cynllun ailddatblygu yn ei flaen ac fe gafodd yr eiddo ei werthu yn gynharach eleni ar ôl derbyn cyngor arbenigol."

image copyrightPlaid Cymru
image captionNeil McEvoy yw AC Plaid Cymru ar gyfer rhanbarth Canol De Cymru

Dywedodd Mr McEvoy: "Mae'r golled mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud ar y ddau safle yn syfrdanol.

"Mae gwasanaethau ledled Cymru yn cael eu colli ac eto mae Llafur wedi colli bron i £1m ar ddwy siop."

Archwilydd Cyffredinol

Fe wnaeth Mr McEvoy hefyd gyfeirio at esiamplau eraill wrth feirniadu'r llywodraeth, gan gynnwys cymorth o £3.4m i gwmni dur aeth i'r wal, a gwerthu tir am £21m - tir oedd yng ngolwg archwilwyr wedi ei dan brisio o £15m.

Dywedodd na ddylid ystyried hyn fel "camgymeriadau unigol", ac ychwanegodd ei fod wedi cyfeirio gwerthiant y siopau ym Mhontypridd i Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Dywedodd llefarydd ar ran Swyddfa Archwilio Cymru: "Mae'r pryderon sydd wedi eu mynegi yn ddiweddar yn cael eu hystyried gan yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru i weld a oes angen ymchwilio ymhellach."