Colled 'syfrdanol' o £980,000 wrth werthu siopau

  • Cyhoeddwyd
69a Heol TafFfynhonnell y llun, Google/Geograph
Disgrifiad o’r llun,
69a Heol Taf, Pontypridd

Mae Llywodraeth Cymru ar ei cholled o £979,000 ar ôl gwerthu tair siop yng nghanol Pontypridd.

Cafodd yr unedau yn Heol Taf eu prynu yn 2008 am £1.25m fel rhan o gynllun adnewyddu na welodd olau dydd.

Fe gafodd yr unedau eu gwerthu eleni am £271,000.

Dywedodd Llywodraeth Cymru iddynt werthu'r eiddo ar ôl cael cyngor arbenigol.

Daeth y wybodaeth i'r amlwg yn dilyn cais rhyddid gwybodaeth gan AC Plaid Cymru, Neil McEvoy.

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru brynu un siop yn 54/55 Heol Taf am £800,000 a dwy siop yn rhif 69 a 69a am £450,000.

Pris y farchnad

Cafodd yr eiddo eu gosod ar brydles - 54/55 tan Ionawr 2012 a 69 a 69a nes Gorffennaf 2014 - gan ddod ag incwm o £450,000.

Ond ym mis Mai eleni fe gafodd y safle cyntaf ei werthu am £150,000 ar golled o £650,000, gyda'r ail yn cael ei werthu am £121,000, ar golled o £329,000.

Dywedodd Llywodraeth Cymru i'r siopau gael eu prynu yn 2008 fel rhan o gynllun i adfywio'r ardal.

"Fe wnaeth y safleoedd gael eu prynu pan oedd prisiau'r farchnad bron ar ei bwynt uchaf," meddai llefarydd.

"Yn ddiweddar roedd caniatâd cynllunio wedi ei roi ar gyfer ailddatblygu'r ardal.

"Yn anffodus, oherwydd y gwymp yn y farchnad ariannol, ni aeth y cynllun ailddatblygu yn ei flaen ac fe gafodd yr eiddo ei werthu yn gynharach eleni ar ôl derbyn cyngor arbenigol."

Ffynhonnell y llun, Plaid Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Neil McEvoy yw AC Plaid Cymru ar gyfer rhanbarth Canol De Cymru

Dywedodd Mr McEvoy: "Mae'r golled mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud ar y ddau safle yn syfrdanol.

"Mae gwasanaethau ledled Cymru yn cael eu colli ac eto mae Llafur wedi colli bron i £1m ar ddwy siop."

Archwilydd Cyffredinol

Fe wnaeth Mr McEvoy hefyd gyfeirio at esiamplau eraill wrth feirniadu'r llywodraeth, gan gynnwys cymorth o £3.4m i gwmni dur aeth i'r wal, a gwerthu tir am £21m - tir oedd yng ngolwg archwilwyr wedi ei dan brisio o £15m.

Dywedodd na ddylid ystyried hyn fel "camgymeriadau unigol", ac ychwanegodd ei fod wedi cyfeirio gwerthiant y siopau ym Mhontypridd i Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Dywedodd llefarydd ar ran Swyddfa Archwilio Cymru: "Mae'r pryderon sydd wedi eu mynegi yn ddiweddar yn cael eu hystyried gan yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru i weld a oes angen ymchwilio ymhellach."