Dur: Excalibur yn fodlon gwella cynnig Port Talbot

  • Cyhoeddwyd
Port TalbotFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae Excalibur, y grŵp o reolwyr gwaith dur Port Talbot sy'n ceisio prynu'r busnes oddi wrth Tata, yn dweud eu bod yn fodlon cynyddu eu cynnig ar gyfer y safle.

Dywedodd y grŵp eu bod hefyd yn fodlon cydweithio gyda Liberty Steel, cwmni arall sydd wedi dangos diddordeb yn y safle, a'u bod hefyd yn edrych ar gynllun pensiwn y gweithwyr er mwyn sicrhau cynnig llwyddiannus.

Ond mae cadeirydd Excalibur hefyd yn dweud nad yw'n bendant a yw Tata erioed mewn gwirionedd wedi bod o ddifrif ynglŷn â gwerthu Port Talbot.

Daw sylwadau Roger Maggs ar ôl i Tata ddechrau trafodaethau gyda chwmni dur Thyssenkrupp o'r Almaen ynglŷn ag uno'r ddau gwmni.

Mae rhai wedi mynegi pryder na fyddai trefniant o'r fath yn sicrhau y byddai Port Talbot yn parhau i gynhyrchu dur yn yr hir dymor.

Atal dros dro

Mae Stuart Wilkie, prif weithredwr Excalibur, yn gyfarwyddwr gyda Tata ac wedi cael cyfnod o'r gwaith er mwyn cydlynu cais Excalibur.

Roedd Excalibur yn un o'r cwmnïau wnaeth gyrraedd rhestr fer Tata ar gyfer prynu safle Port Talbot cyn i Tata benderfynu oedi'r broses dros dro.

Gwnaed hynny er mwyn dechrau trafodaethau gyda Thyssenkrupp.

Dyma oedd cyfweliad cyntaf Excalibur ers i'r broses o roi cynigion gael ei atal dros dro.

Dyled o £700m

Dywedodd Mr Maggs y byddai'r grŵp yn fodlon cynyddu eu cynnig pe bai Tata yn fodlon ailddechrau trafod.

Ychwanegodd bod Excalibur nawr yn fodlon edrych ar y posibilrwydd o roi sicrwydd ynglŷn â gwarantu taliadau'r cynllun pensiwn fel rhan o unrhyw gytundeb gyda Tata.

Daw hyn wedi iddi ddod i'r amlwg ei bod yn edrych yn annhebygol y bydd y llywodraeth yn newid y gyfraith er mwyn newid telerau'r cynllun pensiwn presennol mewn ymdrech i leihau'r baich ar unrhyw berchnogion newydd.

Mae cynllun pensiwn y gweithwyr dur mewn dyled o £700m.