Penodi prif gwnstabl newydd Heddlu Dyfed Powys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Sir Bedford

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi penodi prif gwnstabl newydd i'r llu yn dilyn ymddeoliad Simon Prince.

Roedd Comisiynydd Heddlu a Throsedd y llu, Dafydd Llywelyn wedi cyhoeddi eisoes ei fod yn gobeithio penodi Mark Collins, dirprwy brif gwnstabl presennol Heddlu Sir Bedford.

Cafwyd cadarnhad o benodiad Mr Collins yn dilyn cyfarfod gyda Phanel Heddlu a Throsedd Dyfed Powys ddydd Gwener.

Yn ôl Heddlu Dyfed Powys gwnaed y penderfyniad mai Mr Collins fyddai'r person gorau ar gyfer y swydd yn dilyn asesiad manwl dros gyfnod o ddau ddiwrnod ym mhencadlys yr heddlu yng Nghaerfyrddin.

Roedd y panel penodi yn cynnwys Athro Troseddeg Prifysgol Aberystwyth, yr Athro Alan Clarke, pennaeth cymunedau cynhaliol Cyfoeth Naturiol Cymru, Rhian Jardine, ac aelod annibynnol, Carolyn Dhanraj.

'Gwasanaethu cymunedau'

Dywedodd Mr Llywelyn: "Mae'n dda iawn gen i gyhoeddi bod fy ymgeisydd o ddewis, Mark Collins, wedi'i benodi'n Brif Gwnstabl newydd Heddlu Dyfed Powys yn swyddogol, a hynny ar ôl cwblhau proses recriwtio trylwyr.

"Roeddwn i'n hapus iawn â'r diddordeb a ddangoswyd gan y rhai a oedd yn awyddus i arwain Heddlu Dyfed Powys, ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr at barhau â'r daith hon gyda'r Prif Gwnstabl wrth ddatblygu dyfodol yr heddlu.

"Wrth dderbyn y cynnig, pwysleisiodd Mark mor falch ydoedd, ac mor freintiedig mae'n teimlo, i gael y cyfle i weithio gyda ni i wasanaethu cymunedau ledled ardal Heddlu Dyfed Powys."