Golwg ar dwnnel yn Llundain sy'n gynsail i dwnnel y Fenai

Cyhoeddwyd

Ar gost o dros £100m mae'r National Grid yn ffafrio adeiladu twnnel dwy filltir a hanner o hyd o dan y Fenai fel rhan o'r cynlluniau i drosglwyddo trydan Wylfa Newydd pan fydd yn agor.

Does dim manylion am union leoliad posib y twnnel dan y Fenai, ond mae'n debyg na fydd y twnnel yn rhedeg yr holl ffordd i is-orsaf Pentir fel mae rhai ymgyrchwyr yn dymuno ei weld.

Bydd y twnnel newydd yn bedwar cilomedr o hyd ac fe all gymryd hyd at bum mlynedd i greu'r twnnel a gosod y ceblau.

Dywedodd y National Grid bod disgwyl i'r gwaith ddechrau yn 2019.

Disgrifiad, Cipolwg ar dwnnel yn Llundain sy'n gynsail i dwnnel newydd dan y Fenai

Wrth ymweld â'r twneli, dywedodd Aled Rowlands o'r National Grid wrth BBC Cymru: "Mae 'na beiriant wedi dod a chreu'r twnnel rydyn ni'n sefyll ynddi - 34 cilomedr o dwneli o dan Llundain.

"Mae wedi rhoi concrid ar hyd yr ochrau a rhoi monorail ar hyd y top ac mae'r monorail hyn yn cael ei ddefnyddio i ddod ag offer a phobl i mewn i greu'r twnnel."

Ychwanegodd Mr Rowlands bod disgwyl i'r twnnel newydd o dan y Fenai fod yn bum metr o led.

Dywedodd bod y cynllun o dan y Fenai yn gynllun mawr: "Y rheswm da ni'n gwneud hyn yn Ynys Môn yw'r ardal rownd y Fenai.

"Mae pobl leol, mae busnesau, mae lot o bobl wedi dweud wrthym ni pa mor bwysig yw'r ardal hynny felly da ni eisiau rhoi'r gwifrau o dan y Fenai er mwyn sicrhau ein bod yn cadw'r harddwch naturiol sydd yna'n barod."

Disgrifiad o’r llun, Gohebydd Newyddion 9, Dafydd Gwynn, yn holi Aled Rowlands (chwith) yn y twnnel yn Llundain