Carchar am oes i lofrudd o Gaerdydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Stephen Pike ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Iau

Mae dyn o Gaerdydd oedd yn gyfrifol am lofruddio cymydog wedi cael ei garcharu am oes, gydag isafswm o 20 mlynedd dan glo.

Fe lofruddiodd Stephen Pike ei gymydog, Clint Simms, 39 oed, o flaen drws ei gartref ym mis Mawrth eleni yn dilyn ffrae rhwng y ddau.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Pike wedi ei ddeffro gan Mr Simms yn cicio ei ddrws ag yn gweiddi drwy'r blwch llythyrau.

Trywanodd Stephen Pike, sy'n cael ei adnabod fel Beano, ei gymydog yn ei frest yr eiliad yr agorodd y drws iddo.

Dywedodd y Barnwr, Eleri Rees QC, fod Pike wedi sefyll yn nrws ei gartref yn Nhrelai yn dilyn yr ymosodiad gyda gwaed drosto.

Gwaed

Daeth yr heddlu o hyd iddo yn golchi gwaed o'r llawr o flaen ei ddrws pan gyrhaeddodd swyddogion.

Dywedodd William Hughes QC, ar ran yr erlyniad: "Er holl ymdrechion arwrol y tîm meddygol, bu farw Mr Simms yn fuan wedi iddo gael ei drywanu gan Mr Pike."

Roedd Pike wedi gwadu llofruddiaeth gan honi ei fod yn ceisio amddiffyn ei hun.

Yn dilyn y dyfarniad, dywedodd teulu Mr Simms mewn datganiad: "Mae ein hatgofion am dad, mab, brawd a thaid da, gafodd ei gipio'n ddi-angen oddi wrth ei deulu a'i ffrindiau - dyn ifanc gyda gweddill ei fywyd o'i flaen.

"Roedd Clint yn ddyn oedd yn gariadus a pharchus i bawb oedd yn ei garu a'i barchu, ac roedd yn ffyddlon ag amddiffynol o'i deulu a'i ffrindiau agos.

"Hoffai'r teulu ategu ein diolch i'r holl dystion ddaeth ymlaen i roi tystiolaeth yn yr achos, o dan amgylchiadau anodd, ac mae eu cyfraniad yn cael ei werthfawrogi'n fawr."