Gwrthdrawiad Difrifol ym Mangor Uchaf: Arestio dyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar Ffordd Caergybi

Fe gafodd dyn ei anafu'n ddifrifol yn dilyn gwrthdrawiad ym Mangor Uchaf yn gynharach ddydd Iau.

Fe gafodd Heddlu Gogledd Cymru eu galw am 12:16 yn dilyn gwrthdrawiad yn ymwneud â char BMW glas a cherddwr ar Ffordd Caergybi.

Ni arhosodd gyrrwr y cerbyd yn y lleoliad.

Cafodd y cerddwr ei gludo i Ysbyty Gwynedd mewn ambiwlans gydag anafiadau difrifol.

Fe gafodd gyrrwr y car ei arestio'n ddiweddarach.

Mae'r dyn 33 oed, sy'n lleol i ardal Bangor, wedi cael ei arestio ar amheuaeth o achosi anaf difrifol trwy yrru'n beryglus, methu â stopio ar ôl damwain, gyrru tra'i fod wedi ei wahardd, gyrru heb yswiriant, a chymryd car heb awdurdod, ac mae'n parhau i fod yn y ddalfa.

Bu'r ffordd ar gau tra bod ymchwiliad cychwynnol yn cael ei wneud ac fe ail-agorwyd y ffordd yn fuan ar ôl 14:00.

Mae ymholiadau'r heddlu yn parhau ac maent yn apelio i unrhyw un a oedd yn dyst i'r gwrthdrawiad gysylltu â swyddogion yn yr Uned Plismona'r Ffyrdd ar 101.