Cyhoeddi enw canŵiwr fu farw yn afon Glaslyn, Eryri

  • Cyhoeddwyd
Tom Lloyd
Disgrifiad o’r llun,
Tom Lloyd

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw canŵiwr fu farw ar ôl mynd i drafferthion mewn afon yn Eryri.

Roedd Thomas Lloyd yn 24 oed ac yn dod o ardal Whittington yn Sir Stafford.

Cafodd Heddlu'r Gogledd eu galw i afon Glaslyn ger Beddgelert tua 14:50 ddydd Mawrth yn dilyn adroddiadau bod y canŵiwr mewn trafferth.

Bu'r gwasanaeth tân, tîm achub dŵr a chriwiau achub mynydd yn rhan o'r chwilio.

Fe gafodd corff Mr Lloyd ei dynnu o'r afon gan dimau achub fore Mercher.

Dyn 'hoffus iawn'

Disgrifiad o’r llun,
Bu criwiau achub yn chwilio ddydd Mawrth a dydd Mercher

Mewn teyrnged, dywedodd Prifysgol Bangor: "Roedd Tom yn fyfyriwr hoffus iawn a oedd newydd gychwyn ei drydedd flwyddyn yn astudio ar gyfer gradd mewn Rheolaeth Amgylcheddol.

"Roedd yn hoff iawn o weithgareddau awyr agored ac yn brofiadol iawn, ac roedd newydd ddychwelyd o Norwy ble y bu'n gweithio dros yr hâf yn hyfforddi caiacio, yn ogystal â gwneud gwaith maes fel rhan o'i astudiaethau.

"Bydd colled fawr ar ei ôl, ac rydym yn cydymdeimlo'n fawr â'i ffrindiau a'i deulu."

Mae swyddogion arbenigol o Heddlu Gogledd Cymru yn cynnig cefnogaeth i'w deulu ar hyn o bryd.

Disgrifiad o’r llun,
Aeth Mr Lloyd i drafferthion yn afon Glaslyn brynhawn dydd Mawrth