Adolygu perfformiad gwasanaeth awyr de a gogledd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r gwasanaeth yn hedfan rhwng Maes Awyr Caerdydd a Maes Awyr Fali

Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates wedi comisiynu adolygiad o'r cysylltiad awyr rhwng Caerdydd ac Ynys Môn, sy'n cael cymhorthdal gan y llywodraeth.

Ers ei lansio yn 2007, mae'r gwasanaeth wedi ei feirniadu oherwydd yr arian cyhoeddus sy'n cael ei wario arno.

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi dweud y dylai'r gwasanaeth, sydd dan reolaeth VanAir, ddod i ben os nad yw'r adolygiad yn dangos ei fod yn cynnig gwerth am arian.

Dywedodd y llywodraeth y byddai canfyddiadau'r adolygiad yn cael eu hystyried gan yr ysgrifennydd cabinet.

Llai o ddefnyddwyr

Cafodd tua £1.09m ei wario gan y llywodraeth ar y gwasanaeth yn 2015/16, yn ôl cais dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth gan y Ceidwadwyr.

Ond mae ffigyrau ddaeth i law y blaid hefyd yn awgrymu bod cwymp yn nifer y defnyddwyr dros y misoedd diwethaf.

Yn ôl gwybodaeth rhoddodd Mr Skates i'r AC Darren Millar, fe wnaeth 8,937 o bobl ddefnyddio'r gwasanaeth rhwng Medi 2015 ac Awst 2016, o'i gymharu â 11,111 rhwng Medi 2014 ac Awst 2015.

Dywedodd AC Gorllewin Clwyd, Mr Millar: "Os nad yw adolygiad Llywodraeth Cymru yn dangos bod y gwasanaeth yn gallu bod yn gost-effeithiol yn yr hir dymor yna fe ddylai ddod i ben.

"Ar hyn o bryd mae'n ymddangos mai'r unig rai sy'n manteisio yw gweision sifil a gwleidyddion.

"Efallai y byddai'n well gwario'r miliynau sydd wedi ei wario ar y cysylltiad awyr ar y rhwydwaith ffyrdd a rheilffyrdd yng ngogledd Cymru."

Disgrifiad o’r llun, LinksAir oedd yn rheoli'r gwasanaeth cyn colli trwydded yn 2015

Fe wnaeth adroddiad yn 2014 rybuddio bod y gwasanaeth yn tangyflawni.

LinksAir oedd yn rheoli'r gwasanaeth, ond fe wnaeth y cwmni golli ei drwydded yn 2015.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Cafodd adolygiad o'r gwasanaeth awyr gogledd-de ei gomisiynu gan Ysgrifennydd yr Economi a Seilwaith ar 14 Medi.

"Unwaith mae'r adolygiad wedi ei gwblhau, bydd yr ysgrifennydd cabinet yn ystyried y canfyddiadau."