Cwis: Band neu beidio

Cyhoeddwyd

Mae hi'n poethi!

I gyd-fynd gyda dechrau rownd wyth ola Cwis Pop Radio Cymru beth am brofi eich gwybodaeth chi o'r sin gerddorol?

Mae rhai bandiau yn dewis enwau rhyfedd iawn... diolch byth.

Sawl un o'r bandiau canlynol fyddwch chi'n adnabod/cofio?

Cwis Pop, Radio Cymru, Gwener 11 Tachwedd, 18:00

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC