Comisiynydd wedi gyrru Gordon Anglesea i gartref plant

Cyhoeddwyd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru wedi dweud wrth lys ei fod yn arfer gyrru cyn uwch swyddog heddlu, sydd wedi ei gyhuddo o gam-drin bechgyn yn y 1980au, i gartref plant.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod Arfon Jones yn heddwas rhwng 1978 a 2008.

Dywedodd ei fod wedi cyfarfod y diffynnydd, Gordon Anglesea, yn 1982, pan oedd Mr Jones yn gwnstabl a Mr Anglesea yn arolygydd yn Wrecsam.

Mae Mr Anglesea, 78 o Hen Golwyn, yn gwadu pedwar cyhuddiad o droseddau rhyw yn erbyn dau fachgen.

Bryn Estyn

Gofynnodd yr erlynydd Eleanor Laws QC os oedd Mr Jones yn cofio "rhoi lifft i Gordon Anglesea" fel rhan o'i waith.

"Ydw" atebodd, gan ychwanegu: "Yr unig le dwi'n cofio ei ddanfon yw i Fryn Estyn [cartref plant]."

Dywedodd wrth y llys ei fod yn cofio gwneud hynny "hanner dwsin" o weithiau, y byddai Mr Anglesea yn ei wisg heddlu ac y byddai'r ddau yn teithio mewn car heddlu.

Dywedodd: "Roeddwn i dan yr argraff ei fod yn mynd yno i rybuddio'r plant."

Ychwanegodd y byddai'n "ei adael yno ac yn parhau gyda beth bynnag oedd gen i i'w wneud".

Dywedodd nad oedd ganddo unrhyw syniad sut y byddai Mr Anglesea yn gadael y cartref.

Mae Mr Anglesea yn gwadu dau gyhuddiad o ymosod yn anweddus ac un ymosodiad rhyw difrifol yn erbyn un bachgen, ac un cyhuddiad o ymosod yn anweddus ar fachgen arall.

Mae'r achos yn parhau.