Ymchwiliad yr heddlu yn parhau wedi i gwpl gael eu lladd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Facebook
disgrifiad o’r llunRoedd Lee Simmons a Zoe Morgan yn gweithio yn siop Matalan

Mae'r heddlu yn parhau i ymchwilio wedi i ddau berson gafodd eu trywanu i farwolaeth ar stryd brysur yng nghanol Caerdydd.

Roedd Zoe Morgan, 21 o Ystum Taf, a Lee Simmons, 33 o Grangetown, yn gweithio yn siop Matalan ar Heol y Frenhines.

Mae Andrew Saunders 20 oed o ardal Cas-bach ger Casnewydd wedi cael ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth.

Nid yw achos y marwolaethau wedi ei gadarnhau, ond dywedodd yr heddlu eu bod yn credu i'r ddau gael eu trywanu.

ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunMae'r heddlu'n credu fod Andrew Saunders yn adnabod y ddau fu farw

Mewn perthynas

Yn ôl ei manylion ar-lein, bu Ms Morgan yn astudio ffasiwn ym Mhrifysgol De Cymru cyn iddi ddechrau gweithio yn y siop fis Mehefin.

Roedd yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd.

Fe oedd Mr Simmons - cyn-ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Fitzalan - yn gweithio yn y siop ers iddi agor ym mis Hydref 2014.

Yn ôl ei gyfrif Facebook, roedd mewn perthynas gyda Ms Morgan ers mis Gorffennaf.

disgrifiadYr heddlu yn ymchwilio yng Nghaerdydd wedi i ddau gorff gael eu darganfod

Dywedodd y Prif Uwcharolygydd Belinda Davies mai'r gred yw bod y dioddefwyr yn adnabod yr unigolyn sy'n cael ei amau o'r drosedd, ac nad oedd yn ymosodiad ar hap.

Mae Andrew Saunders o ardal Cas-bach yn cael ei holi yng ngorsaf heddlu Bae Caerdydd. Dywedodd yr heddlu nad ydyn nhw'n chwilio am unrhyw un arall.

Wrth gadarnhau bod y ddau berson sydd wedi marw yn weithwyr yn y siop, fe ddywedodd prif weithredwr Matalan eu bod yn rhoi cymorth i'w staff.

disgrifiad o’r llunMae blodau wedi eu gadael o flaen siop Matalan, lle roedd Zoe Morgan a Lee Simmons yn gweithio

"Roedd y ddau gafodd eu lladd yn gweithio yn ein siop yng Nghaerdydd felly yn amlwg rydym yn rhoi ein cefnogaeth lawn i'n cydweithwyr," meddai prif weithredwr Matalan, Jason Hargreaves.

"Rydym yn gofyn eu bod yn cael llonydd i ddelio â hyn yn ystod cyfnod anodd. Dyna'r oll rydyn ni'n gwybod ar hyn o bryd ac rydym yn gweithio'n ddiflino gyda'r heddlu yn eu hymchwiliad.

"Rydym yn cydymdeimlo â theuluoedd y rheiny sydd wedi'u heffeithio."

ffynhonnell y llun, Wales News Service
ffynhonnell y llun, Wales News Service