Digwyddiad i groesawu sêr Rio 2016 yn ôl adref i Gymru

  • Cyhoeddwyd
Athletwyr

Fe wnaeth cannoedd o bobl ymgasglu i groesawu cystadleuwyr a gymerodd ran yng Ngemau Olympaidd a Pharalympaidd Rio yn ôl adref mewn digwyddiad yng Nghaerdydd ddydd Iau.

Roedd pencampwyr Olympaidd fel y seiclwr, Owain Doull a'r hwylwraig, Hannah Mills ymysg y degau o athletwyr i fynychu'r digwyddiad ym Mae Caerdydd.

Roedd Aled Sion Davies a'r taflwr gwaywffon, Hollie Arnold yn rhai o'r athletwyr Paralympaidd fu'n rhan o'r derbyniad yn y Senedd.

Fe wnaeth y Prif weinidog roi teyrnged i'r athletwyr, gan ddweud eu bod wedi gwneud y wlad yn falch ohonynt.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Aled Sion Davies ac Owain Doull ymysg y pencampwyr wnaeth fynychu'r derbyniad

Dywedodd Aled Sion Davies wrth y dorf ei bod yn wych i fod yn ôl yng Nghymru a gweld gwerthfawrogiad y cyhoedd.

"Pan oeddwn i allan ym Mrasil roeddwn i mewn byd fy hun, felly dydych chi dim yn gweld hyn i gyd," meddai.

"Felly mae dod yn ôl yma a bod yn rhan o haf mor llwyddiannus i Gymru yn grêt."

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Carwyn Jones bod yr athletwyr wedi ysbrydoli cenhedlaeth newydd o blant a phobl ifanc

Dywedodd rheolwr tîm Prydain ar gyfer y gemau Olympaidd, Mark England, o Ystalyfera: "Roedd hi'n ardderchog - roedd yr athletwyr y wych ac fe wnaeth y Cymry gyfrannu'n fawr i'r cyfanswm medalau."

Fe wnaeth Mr Jones ddiolch i'r holl athletwyr am ysbrydoli cenhedlaeth newydd o blant a phobl ifanc.

"Rydych chi wedi ein gwneud ni'n falch," meddai.

"Mae cymaint o bobl ar draws Cymru heno, plant yn enwedig, fydd wedi gweld yr hyn rydych chi wedi'i gyflawni a bydden nhw'n dweud 'os ydyn nhw'n gallu ei wneud e, fe allai ei wneud e'.

"Ac rydyn ni'n gwybod bod hynny'n golygu na fyddan ni'n fyr ar bencampwyr yn y dyfodol hefyd."

Disgrifiad o’r llun,
Bu côr Only Boys Aloud yn diddanu'r dorf fel rhan o'r digwyddiad