Alun Davies i gynrychioli Cymru ar NEC Llafur

Cyhoeddwyd

Mae Carwyn Jones wedi dweud mai Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies, fydd cynrychiolydd Llafur Cymru ar bwyllgor gweithredol cenedlaethol (NEC) y blaid.

Fe gafodd swyddi ychwanegol ar y pwyllgor eu cadarnhau gan gynhadledd y Blaid Lafur yn Lerpwl ddydd Mawrth.

Dywedodd Mr Jones: "Fe fydd Alun yn llais cryf dros Gymru."

Ychwanegodd y prif weinidog bod y seddau ychwanegol ar yr NEC yn dod â strwythur y blaid trwy Brydain "yn unol gyda'r datganoli ychwanegol yr ydym wedi delifro i'r genedl".

Wrth ymateb i'r penodiad dywedodd Mr Davies: "Rwyf wrth fy modd o gael y cyfle yma i ymgymryd â'r rôl bwysig yma.

"Byddaf yn defnyddio fy lle ar NEC Llafur i fod yn llais cryf dros fuddiannau Cymru ac i weithio gyda phobl eraill ar draws y mudiad Llafur yn ehangach."

Dywedodd arweinydd Llafur yn yr Alban, Kezia Dugdale, y byddai hi'n cymryd y sedd ar yr NEC i'r Alban ei hun.

'Siomedig'

Ond roedd cynrychiolydd arall o Gymru ar yr NEC, Darren Williams sy'n gefnogwr i Jeremy Corbyn, yn siomedig gyda'r penodiad. Dywedodd:

"Mae'n ymddangos yn bryfoclyd i Carwyn yrru rhywun i'r NEC sydd wedi bod mor amlwg yn feirniadol o arweinydd y blaid.

"Tra mod i'n cefnogi'r egwyddor o gael cynrychiolaeth benodol o Gymru ar yr NEC mae'n siomedig bod y swydd yma'n un sy'n cael ei phenodi gan y prif weinidog yn hytrach na chael ei ethol gan holl aelodau Llafur Cymru.

"Mae'n aneglur i mi hefyd sut y bydd grŵp Llafur yn y Cynulliad yn medru rhyddhau Alun Davies i fynychu cyfarfodydd o'r NEC yn Llundain ar sawl dydd Mawrth dros y flwyddyn nesaf pan fydd y Cynulliad yn cyfarfod ar yr un pryd."