Cewynnau budr: Cyngor Ynys Môn yn adolygu polisi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi ymateb i feirniadaeth am bolisi casglu sbwriel trwy gyhoeddi "adolygiad" o'r polisi.

Ddydd Mawrth fe ddaeth i'r amlwg y byddai'r awdurdod yn gofyn i rieni plant o dan dair oed i ddangos tystysgrif geni'r plentyn os oedden nhw am gael eu biniau sbwriel wedi'u gwagio'n amlach na bob tair wythnos.

Bwriad y cyngor oedd casglu sbwriel arferol bob tair wythnos, ond fe fyddai sbwriel yn cynnwys cewynnau yn cael ei gasglu pob pythefnos (ar ôl dangos y dystysgrif).

Ond yn dilyn protest ar gyfryngau cymdeithasol fe ddywedodd llefarydd ar ran yr awdurdod ddydd Mercher y bydd y polisi yn newid.

Cyfaddefodd y llefarydd eu bod wedi'u synnu gan yr ymateb, ond o ganlyniad i hynny y byddan nhw'n codi'r oed o dair i bedair, ac ni fydd rhaid cyflwyno tystysgrif geni.

Gall rhieni plant sydd â chyflyrau meddygol sydd dros dair oed wneud cais i ddefnyddio gwasanaeth gwaredu ar wahân.

Straeon perthnasol