Treisiwr o'r Fflint yn ffoi o Brydain

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Swydd Caer

Mae dyn o'r Fflint, sydd wedi cael defryd o garchar am dreisio myfyrwraig, wedi ffoi o Brydain.

Fe gafodd Sultan Amari, 46 oed, ei ddedfrydu i 11 mlynedd o garchar mewn llys yn Warrington.

Ond doedd Amari - gafodd ei eni yn Syria - ddim yn bresennol i glywed y ddedfryd, am iddo deithio i Dwrci.

Mae amheuon ei fod ar ei ffordd i'w wlad enedigol.

Dydd Mawrth, fe wnaeth y barnwr yn y llys orchymyn ymchwiliad i weld sut y llwyddodd Amari i ffoi.

Roedd wedi treisio'r ddynes ddwywaith mewn tŷ fis Gorffennaf y llynedd wedi noson allan yng Nghaer.

Awyren i Istanbul

Roedd Amari hanner ffordd drwy ei dystiolaeth pan ymddangosodd yn y llys y tro diwethaf ddydd Gwener.

Roedd disgwyl iddo ddychwelyd yno ddydd Llun, ond fe anfonodd e-bost i ddweud na fyddai'n dod.

Fe ddatgelodd ymchwiliad o hanes ei basbort ei fod wedi teithio ar awyren i Istanbul nos Sul.

Mae'r heddlu'n gwneud ymholiadau ac mae 'na warant i'w arestio.

Treisio ddwywaith

Fe glywodd y llys sut y gwnaeth Amari dreisio'r ddynes ddwywaith mewn cyfnod o wyth awr ar 11 Gorffennaf y llynedd.

Dywedodd y ddynes nad oedd hi'n cofio beth ddigwyddodd yn yr oriau rhwng gadael bar yng Nghaer a deffro'n noeth mewn tŷ anghyfarwydd, ble gafodd ei threisio.

Fe ddywedodd iddi gofio'n ddiweddarach ei bod wedi bod yn gorwedd ar fatras, yn methu â symud ei breichiau nac agor ei llygaid, pan oedd dyn yn cael rhyw gyda hi.

Cafwyd Amari'n euog o ddau gyhuddiad o dreisio, a fe gafodd ddwy ddedfryd o 11 mlynedd o garchar. Bydd y dedfrydau'n cydredeg.