Gwasanaeth ambiwlans yn cyrraedd targed am yr 11fed mis

Cyhoeddwyd

Mae'r gwasanaeth ambiwlans wedi cyrraedd ei tharged o ymateb i'r galwadau mwyaf brys am yr 11fed mis yn olynol.

Fe gyrhaeddodd y gwasanaeth ambiwlans 78.1% o'r galwadau mwyaf brys - lle'r oedd bywyd yn y fantol - o fewn wyth munud ym mis Awst. Y targed yw 65%.

Mae canlyniad mis Awst 2.8% yn uwch na'r ymateb ar gyfer mis Gorffennaf, a dyma'r ganran uchaf ers cyflwyno model newydd o ran targedau ym mis Hydref y llynedd.

O dan y drefn newydd dim ond amser ymateb ar gyfer y galwadau mwyaf brys sydd yn cael eu cyfrif. Y bwriad oedd ei dreialu am 12 mis, ond yn ddiweddar fe gyhoeddodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething y byddai'n cael ei ymestyn am chwe mis ychwanegol.

Llwyddodd pob un o'r saith bwrdd iechyd yng Nghymru i gyrraedd y targed o 65% am y trydydd mis yn olynol.

'Ymateb cyflym'

Cafwyd 38,599 o alwadau brys ym mis Awst - 2.5% i lawr o'r cyfartaledd dyddiol ym mis Gorffennaf.

O'r cyfanswm yma, 4.1% oedd yn y categori mwyaf brys - galwadau coch - a'r amser ymateb ar gyfartaledd ar gyfer y rhain oedd pedwar munud a 44 eiliad.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething: "Mae cleifion â chyflwr sy'n peryglu bywyd yn parhau i dderbyn ymateb cyflym mewn argyfwng, a hoffwn ddiolch i staff Gwasanaeth Ambiwlans Cymru am eu hymrwymiad a'u gwaith caled.

"Mae'r system newydd a gyflwynwyd gennym fis Hydref diwethaf yn gweithio'n dda ac yn rhoi blaenoriaeth i'r galwadau mwyaf brys."