Cyhoeddi enwau cwpl gafodd eu lladd yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Facebook
Disgrifiad o’r llun, Roedd Lee Simmons a Zoe Morgan yn gweithio yn siop Matalan

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enwau'r ddau berson gafodd eu trywanu i farwolaeth ar stryd brysur yng nghanol Caerdydd.

Roedd Zoe Morgan, 21 o Ystum Taf, a Lee Simmons, 33 o Grangetown, yn gweithio yn siop Matalan ar Heol y Frenhines.

Bu farw'r ddau - oedd yn gariadon - wedi ymosodiad tu allan i'r siop tua 05:50 fore Mercher.

Mae un dyn 20 oed o ardal Cas-bach ger Casnewydd wedi cael ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth.

Nid yw achos y marwolaethau wedi ei gadarnhau, ond dywedodd yr heddlu eu bod yn credu i'r ddau gael eu trywanu.

Disgrifiad, Yr heddlu yn ymchwilio yng Nghaerdydd wedi i ddau gorff gael eu darganfod

Mewn perthynas

Yn ôl ei manylion ar-lein, bu Ms Morgan yn astudio ffasiwn ym Mhrifysgol De Cymru cyn iddi ddechrau gweithio yn y siop fis Mehefin.

Roedd yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd.

Fe oedd Mr Simmons - cyn-ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Fitzalan - yn gweithio yn y siop ers iddi agor ym mis Hydref 2014.

Yn ôl ei gyfrif Facebook, roedd mewn perthynas gyda Zoe ers mis Gorffennaf.

Dywedodd y Prif Uwcharolygydd Belinda Davies mai'r gred yw bod y dioddefwyr yn adnabod yr unigolyn sy'n cael ei amau o'r drosedd, ac nad oedd yn ymosodiad ar hap.

Mae'r dyn 20 oed o ardal Cas-bach yn cael ei holi yng ngorsaf heddlu Bae Caerdydd. Dywedodd yr heddlu nad ydyn nhw'n chwilio am unrhyw un arall.

Wrth gadarnhau bod y ddau berson sydd wedi marw yn weithwyr yn y siop, fe ddywedodd prif weithredwr Matalan eu bod yn rhoi cymorth i'w staff.

"Roedd y ddau gafodd eu lladd yn gweithio yn ein siop yng Nghaerdydd felly yn amlwg rydym yn rhoi ein cefnogaeth lawn i'n cydweithwyr," meddai prif weithredwr Matalan, Jason Hargreaves.

"Rydym yn gofyn eu bod yn cael llonydd i ddelio â hyn yn ystod cyfnod anodd. Dyna'r oll rydyn ni'n gwybod ar hyn o bryd ac rydym yn gweithio'n ddiflino gyda'r heddlu yn eu hymchwiliad.

"Rydym yn cydymdeimlo â theuluoedd y rheiny sydd wedi'u heffeithio."

Ffynhonnell y llun, Wales News Service