Ffrae dros barcio ar bromenâd sy'n 'rhodd' i bobl Tywyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ar hyn o bryd mae ceir yn cael parcio am ddim ar brom Tywyn

Mae ffrae wedi codi ynglŷn â chynlluniau Cyngor Gwynedd i godi tâl am barcio ar bromenâd Tywyn.

Ar hyn o bryd does dim dim rhaid talu i barcio ar y prom, ac mae trigolion lleol yn dweud bod hynny'n ffordd o ddenu pobl i ganol y dref.

Ond o dan gynlluniau sy'n cael eu hystyried gan y cyngor sir fe allai tâl o £1 am hyd at bedair awr, neu £2 am gyfnod hirach gael ei godi ar fodurwyr rhwng 10:00 a 16:30.

Mae aelod o gyngor y dref wedi herio hynny, gan honni nad oes gan yr awdurdod lleol hawl i godi ffi parcio am nad ydyn nhw'n berchen y promenâd.

Pwy yw'r perchnogion?

Dadl y rheiny sydd am barhau i adael i gerbydau barcio yno am ddim yw mai eiddo i gymuned Tywyn yw'r promenâd, nid y cyngor sir.

Cafodd y promenâd ei hadeiladu gan ddiwydiannwr cefnog ac Aelod Seneddol o'r 19eg Ganrif, John Corbett, a brynodd stâd yn Nhywyn a buddsoddi symiau mawr o arian yn y dref.

Mae carreg ym mhen y prom yn dweud ei fod wedi cael ei gyflwyno "i'r cyhoedd" ym mis Tachwedd 1889.

Disgrifiad o’r llun,
Y garreg ar ben y prom yn cofnodi "rhodd" John Corbett i'r gymuned

Yn ôl Alun Evans, Cadeirydd Cyngor Tref Tywyn, mae cael parcio yn rhad ac am ddim yn gwneud gwahaniaeth: "Mae pobl yn gwybod eu bod yn gallu gadael eu ceir am ddim, maen nhw'n mynd mewn i'r dre i wneud bach o siopa falle, ac mae'r prom yn un o atyniadau pwysicaf Tywyn.

"Roedd y drafodaeth yn eitha' poeth - roedd aelodau yn flin fod Gwynedd hyd yn oed yn meddwl am y peth. Fe wnaethon ni anfon gwaith papur at y cyngor sir i ddangos fod y promenâd wedi cael ei drosglwyddo i'r dref gan y teulu Corbett.

"Ac fel dwi'n cael ar ddeall mae'r gwaith papur yn profi hynny ond mae pawb yn edrych ar y pethau yma mewn ffyrdd gwahanol."

Ychwanegodd Alun Evans: "Ein dadl ni fel cyngor tref yw'r bobl sy' biau'r prom a does gan Gyngor Gwynedd ddim hawl i godi ffi. Ond wedyn mae gwaith wedi cael ei wneud ar y prom, a Gwynedd yn dweud mai nhw sydd wedi gwneud y gwaith, felly mae dwy ochr i'r ddadl onid oes."

Mewn datganiad dywedodd Cyngor Gwynedd: "Nid yw'r Cyngor yn ymwybodol o unrhyw gyfyngiad cyfreithiol i atal cyflwyno trefniadau talu ac arddangos ar y Promenâd yn Nhywyn.

"Os bydd unrhyw dystiolaeth newydd i'r gwrthwyneb yn cael ei gyflwyno, byddwn wrth gwrs yn ei ystyried yn fanwl."