BBC angen llai o bwyslais ar Lundain medd Alun Davies

Cemlyn Davies
Gohebydd gwleidyddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Mae angen newid "diwylliant metropolitanaidd" y BBC a rhoi llai o bwyslais ar Lundain, yn ôl gweinidog Llywodraeth Cymru sydd â chyfrifoldeb dros ddarlledu.

Fe wnaeth Alun Davies ei sylwadau mewn dadl yn y Senedd ynglŷn â siarter ddrafft y BBC, gafodd ei gyhoeddi yn gynharach y mis hwn.

Mae'r ddogfen yn amlinellu sut y caiff y gorfforaeth ei hariannu, ei llywodraethu a'i chadw'n atebol dros yr 11 mlynedd nesaf.

Ar y cyfan, fe groesawodd ACau'r cynlluniau, sy'n cynnwys caniatáu i Lywodraeth Cymru gymeradwyo penodiad aelod dros Gymru i fwrdd newydd y BBC er nad ydy darlledu'n faes sydd wedi ei ddatganoli.

Bydd gan y Cynulliad yr hawl hefyd i alw penaethiaid y darlledwr i roi tystiolaeth.

Gwella cynrychiolaeth

Fodd bynnag fe rybuddiodd ACau bod angen i'r BBC wneud mwy i bortreadu Cymru'n ei rhaglenni.

Mae'r siarter ddrafft yn datgan bod y BBC wedi "ymrwymo i wella cynrychiolaeth a phortread cenhedloedd a rhanbarthau'r Deyrnas Unedig trwy ei gwasanaethau".

Ond dywedodd Mr Davies: "Mae yna ddiwylliant metropolitanaidd yn y BBC sy'n credu ei fod yn gwybod be sydd orau i'r Deyrnas Unedig i gyd".

"Dyw hynny ddim yn iawn, dyw e ddim yn deg ac mae'n rhaid iddo newid.

"Allwn ni ddim dychmygu peidio â chael Lloegr ar ein sgriniau am saith diwrnod, sut maen nhw wedi ymdopi am saith mlynedd heb Gymru?"

Dywedodd Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth, bod yn "rhaid i BBC Cymru adlewyrchu pobl Cymru a bywyd Cymru'n llawer gwell".

Yn ôl arweinydd UKIP yn y Cynulliad, Neil Hamilton AC, "mae llawer gormod o ffocws yn y BBC ar Lundain".

Dywedodd Suzy Davies o'r Ceidwadwyr Cymreig bod y siarter ddrafft, sy'n rhoi mwy o rym i wleidyddion yng Nghymru i graffu ar y BBC, yn cynrychioli "cam ymlaen yn aeddfedrwydd y berthynas" rhwng llywodraethau Cymru a'r Deyrnas Unedig.