Dod o hyd i gorff canŵiwr oedd ar goll yn afon Glaslyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Aeth y canŵiwr i drafferthion yn afon Glaslyn brynhawn dydd Mawrth

Mae'r heddlu wedi dod o hyd i gorff canŵiwr aeth ar goll ar ôl mynd i drafferthion mewn afon yn Eryri.

Cafodd Heddlu'r Gogledd eu galw i afon Glaslyn ger Beddgelert tua 14:50 ddydd Mawrth yn dilyn adroddiadau bod y canŵiwr mewn trafferth.

Bu'r gwasanaeth tân, tîm achub dŵr a chriwiau achub mynydd yn rhan o'r chwilio.

Mewn datganiad yn hwyr nos Fawrth fe ddywedodd Heddlu Gogledd Cymru: "Mae swyddogion wedi canfod yr ardal ble maen nhw'n credu y mae'r canŵiwr sydd ar goll. Mae'r gwaith o adfer y corff bellach yn digwydd. Mae swyddogion heddlu yn cynnig cefnogaeth i deulu'r dyn."

Fore ddydd Mercher fe gafodd corff y dyn ei adfer o'r afon gan dimau achub.

Disgrifiad o’r llun,
Bu criwiau achub yn chwilio am y dyn ddydd Mawrth a dydd Mercher