Claf canser, Irfon Williams, ar banel meddyginiaethau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Irfon Williams wedi ei ddewis i fod yn aelod o banel meddyginiaethau newydd

Mae gŵr o Fangor, a symudodd i Loegr er mwyn cael triniaeth i ganser, wedi ei ddewis i fod ar banel iechyd newydd sydd wedi ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.

Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, fod Irfon Williams ymhlith aelodau pwyllgor newydd fydd yn adolygu'r broses o ymgeisio am feddyginiaethau nad yw'r gwasanaeth iechyd wedi eu cymeradwyo'n rhai cost-effeithiol.

Bydd y panel yn edrych ar Geisiadau Cyllido Cleifion Unigol, yn dilyn pryderon fod yna anghysonderau yn y modd y mae'r polisi'n cael ei weithredu, a'i fod wedi arwain at yr hyn sy'n cael ei ystyried gan rai yn loteri côd post wrth i bobl geisio cael hawl i feddyginiaethau.

Fe symudodd Mr Williams i Loegr wedi i'w gais am arian i gael y cyffur Cetuximab yng Nghymru gael ei wrthod.

Fe wnaeth Mr Williams arwain ymgyrch i gael y cyffur ar ôl cael diagnosis o ganser y coluddyn yn 2014.

Dywedodd Mr Williams ei fod yn falch o gael ei benodi: "Galla' i fynd yno gyda safbwynt rhywun sy'n defnyddio'r gwasanaeth, a dyna dwi'n gobeithio ei ychwanegu i'r panel."

Er i Mr Williams gael gwybod ei fod yn glir o ganser yn 2015, mae wedi cyhoeddi bod y canser wedi dychwelyd unwaith eto.

Dywedodd ei fod yn cael triniaeth ac yn barod i fod ar y panel: "Dwi'n teimlo'n dda ac yn barod amdani unwaith eto."

Bydd yr arolwg yn ystyried tystiolaeth yn ymwneud ag arferion gwaith da yng Nghymru, y DU a thu hwnt wrth benderfynu ar driniaethau sydd ddim ar gael yn arferol.

Roedd yr adolygiad yn rhan o'r cytundeb rhwng Plaid Cymru a Llafur wnaeth alluogi i Carwyn Jones fod yn Brif Weinidog.

Aelodau'r panel:

Mr Andrew Blakeman - cadeirydd

Mr Irfon Williams

Yr Athro Peter Littlejohns

Yr Athro Phil Routledge OBE

Dr. Ben Thomas

Yr Athro Chris Newdick