Llafur: Pleidleisio i roi mwy o bŵer i Gymru a'r Alban

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Carwyn Jones wedi annog y gynhadledd i "beidio â gadael Cymru i lawr"

Mae cynhadledd y blaid Lafur wedi cymeradwyo newidiadau sy'n rhoi mwy o bŵer i'r blaid yng Nghymru a'r Alban.

Mae'r newid yn golygu bod gan yr arweinwyr yng Nghymru a'r Alban, Carwyn Jones a Kezia Dugdale, yr hawl i eistedd ar fwrdd rheoli'r blaid - yr NEC.

Mae'r cynigion hefyd yn golygu y bydd gan Lafur Cymru a'r Alban reolaeth dros faterion fel dewis ymgeiswyr i gynrychioli sedd yn San Steffan, materion disgyblu ac ethol eu harweinwyr.

Roedd y mater wedi bod yn bwnc llosg o fewn y blaid, gyda rhai yn dadlau y dylai aelodau'r pwyllgor gwaith gael eu hetho, nid eu penodi.

Ddydd Llun, cafodd ymgais i atal y newidiadau ei wrthod yn y gynhadledd, ac mewn araith fe wnaeth Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones annog y gweithgor i beidio â gadael Cymru i lawr.

Fe bleidleisiodd aelodau o blaid y newid brynhawn Mawrth.

Straeon perthnasol