Cwis: Cwlwm Celtaidd

Published

Mae'r cysylltiadau hanesyddol a diwylliannol rhwng Cymru a'r gwledydd Celtaidd eraill yn adnabyddus iawn.

Ond pa mor wybodus ydych chi am y tebygrwydd rhwng enwau trefi a phentrefi y gwledydd yma?

Rhowch gynnig ar gwis Cymru Fyw i brofi eich gwybodaeth daearyddol Celtaidd: