Dau fachgen yn yr ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad Cei Connah

Cyhoeddwyd

Mae dau fachgen wedi cael eu cludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad rhwng car a beic fore Mawrth.

Cafodd ambiwlans ei alw i Golftyn Lane yng Nghei Connah, Sir y Fflint, am tua 08:30.

Mae'r ddau wedi eu cludo i Ysbyty Iarlles Caer yng Nghaer.

Roedd gan un o'r bechgyn fân anafiadau, ac roedd gan y llall anafiadau nad oedd yn peryglu ei fywyd, yn ôl llefarydd ar ran Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.