Llafur: Bwio cynrychiolydd o Gymru

Cyhoeddwyd

Mae cynrychiolydd o Gymru yng nghynhadledd y Blaid Lafur wedi cael ei fwio ôl cwestiynu apêl Jeremy Corbyn fel arweinydd.

Dywedodd Matthew van Rooyen o Ben-y-bont ar Ogwr: "Rydym wedi cael Jeremy Corbyn fel arweinydd, os ydym yn hoffi hynny ai peidio."

Roedd yn siarad yn ystod dadl ar gynlluniau i roi fwy o reolaeth i Lafur Cymru oddi wrth y blaid yn y DU.

Mae'r cynigion yn cynnwys sedd ar bwyllgor gwaith cenedlaethol Llafur.

Mae cefnogwyr Jeremy Corbyn wedi gwrthwynebu caniatáu arweinydd Llafur Cymru, Carwyn Jones, i enwebu cynrychiolydd o Gymru, ac felly eisiau person i gael ei ethol gan aelodau'r blaid.

Mae rhai cynrychiolwyr wedi ceisio oedi pleidlais ar y cynnig.

Wrth siarad am y tro cyntaf mewn cynhadledd bleidiol, dywedodd Mr van Rooyen: "Mae hi yn drueni fod rhai cydweithwyr yn ceisio rhwystro'r cynnig."

Mae cadeirydd y gynhadledd wedi ceryddu rhai cynrychiolwyr am eu hymateb i sylwadau Mr van Rooyen: "Mae'n rhaid i'r rhai ohonoch sy'n bwio fod yn barchus i'r siaradwyr, er nag ydych efallai yn cytuno â'u sylwadau."

Dywedodd Mike Payne o GMB Cymru: "Mae'n bryd i ni stopio osgoi ateb, a bwrw ymlaen â'r gwaith."

Bydd y cynrychiolwyr yn pleidleisio ar y newidiadau yn ddiweddarach ddydd Mawrth.