Gŵyl newydd i nodi 50 mlynedd ers awdl Dic Jones

Aled Scourfield
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Fe fydd Gŵyl ddiwylliannol newydd - Gŵyl y Cynhaeaf - yn cael ei chynnal yn Aberteifi i nodi hanner can mlynedd ers awdl fuddugol Dic Jones, 'Y Cynhaeaf'.

Mae'r awdl - gafodd ei gwobrwyo yn Eisteddfod Aberafan ym 1966 - yn cael ei chydnabod fel un o oreuon yr Ugeinfed Ganrif.

Fe anwyd Dic Jones yn Nhre'r Ddol, ond fe dreuliodd ran helaeth o'i fywyd yn yr Hendre, rhyw bum milltir o Aberteifi ym Mlaenannerch. Fe gafodd Dic Jones ei urddo yn Archdderwydd yn 2007, ond bu farw ddwy flynedd yn ddiweddarach.

Fe fydd amrywiaeth o weithgareddau yn cael eu cynnal yn y dref rhwng 28 Medi a 1 Hydref. Fe fydd yna weithdai i blant, cerddoriaeth, canu, barddoni, arddangosfa ynghyd â pherfformiad unigryw o'r awdl gan y berfformwraig Eddie Ladd.

Ffynhonnell y llun, Aneurin Jones
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r arlunydd Aneurin Jones wedi bod yn cydweithio gyda'r awdur Caryl Lewis

Un o uchafbwyntiau'r Ŵyl fydd arddangosfa gan yr Arlunydd, Aneurin Jones, sydd yn cydweithio gyda'r awdur o Geredigion, Caryl Lewis.

Mae'r prosiect, Llais y Llun, yn cyfuno celf, llenyddiaeth a phrofiad theatrig. Lleisiau pobl dalgylch Aberteifi sydd i'w clywed yn yr ymsonau, sgetsys a straeon byrion sydd wedi eu llunio gan Caryl Lewis.

Disgrifiad,
Yr Arlunydd Aneurin Jones yn esbonio mwy am brosiect Llais y Llun wrth Aled Scourfield

Fe fydd pobl yr ardal yn medru gweld Llais y Llun am y tro cyntaf nos Fercher am 19:30, 28 Medi yng Nghastell Aberteifi am ddim. Yn dilyn yr agoriad mi fydd yr arddangosfa yn parhau yn y Castell tan fis Tachwedd.

Fe fydd yna Dalwrn arbennig yn cael ei gynnal nos Iau yng Nghastell Aberteifi am 19:30, gyda thîm y Ffoaduriaid yn herio tîm yr Hendre.

Nos Wener, fe fydd yna gyflwyniad unigryw o awdl y Cynhaeaf gan y berfformwraig Eddie Ladd mewn sawl lleoliad gwahanol yn Aberteifi, gyda'r cyfan yn dechrau ym Mharc y Ffair am 18:30.

Fe fydd Clonc yr Ŵyl yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn, gyda sesiynau amrywiol trwy gydol y dydd yng Nghastell Aberteifi, yng nghwmni Myrddin ap Dafydd, Ifor ap Glyn, Aneirin Karadog, Elinor Gwynn, Eurig Salisbury, Elinor Wyn Reynolds a Mererid Hopwood.

Mae rhaglen lawn i'w gweld ar wefan yr Ŵyl.