Corff mewn coedwig: Dros 40 galwad i'r heddlu

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
disgrifiad o’r llunMae'r heddlu'n credu mai dyma wyneb y dyn gafodd ei ddarganfod yn y goedwig

Mae'r heddlu wedi derbyn dros 40 o alwadau ar ôl i ddelwedd o ddyn gafodd ei ddarganfod yn farw mewn coedwig yng ngogledd Cymru gael ei ddarlledu ar raglen Crimewatch.

Cafodd gweddillion y dyn eu darganfod ym Mhentrellyncymer ger Cerrigydrudion, ac fe gafodd y darlun ei ddangos fel rhan o apêl am wybodaeth.

Mae'n debyg bod y corff wedi bod yn y goedwig ers rhai blynyddoedd, a daeth profion fforensig i'r casgliad ei fod wedi cael anaf difrifol i'w ben.

Wedi'r apêl, dywedodd yr heddlu bod swyddogion wedi derbyn nifer o alwadau ac yn ymchwilio.

Wrth lansio'r apêl newydd, dywedodd yr Uwch Arolygydd Iestyn Davies o Heddlu Gogledd Cymru bod y dyn yn fwy na thebyg yn ei 60au pan fu farw.

Roedd rhwng 1.73 a 1.78 metr o daldra, wedi torri ei drwyn yn ystod ei fywyd, ac yn dioddef o lid y cymalau.

Ychwanegodd Mr Davies bod y mater yn un "amheus" a'i fod yn ei drin fel "achos o lofruddiaeth".

ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
disgrifiad o’r llunMae'r heddlu'n credu bod y dyn yn hŷn na 54 a mwy na thebyg yn ei 60au

Wedi'r rhaglen, dywedodd: "Cafwyd nifer o alwadau i'r ystafell ymchwiliad ac rydyn ni'n gwneud ymholiadau, gan gynnwys rhai enwau posib, i geisio adnabod yr unigolyn.

"Bydd teulu, ffrindiau neu rywun fydd yn adnabod y person yma.

"Unwaith mae ganddon ni enw, gallwn weithio allan pam bod y person wedi dioddef, a phwy fyddai'n gyfrifol am hynny a pham oedden nhw am ei ladd."

Cafodd y gweddillion eu darganfod gan ddau frawd oedd yn gwersylla yn yr ardal adeg Rali GB Cymru.