HSBC yn cau cyfrif banc Cymdeithas yr Iaith ar ddamwain

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Matt Cardy

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud bod eu cyfrif banc wedi cael ei gau yn anfwriadol gan HSBC, a hynny wrth iddyn nhw bwyso am well gwasanaeth yn Gymraeg.

Dywedodd y mudiad iaith eu bod wedi derbyn ffurflenni uniaith Saesneg yr oedd angen eu cwblhau os oedden nhw am i'w cyfrif gael ei gadw ar agor.

Ar ôl herio'r banc dros y mater fe gytunwyd y bydden nhw'n cael llenwi'r ffurflenni yn y Gymraeg - ond cyn i hynny ddigwydd fe gaewyd y cyfrif ar ddamwain, ac fe ddiddymwyd nifer o archebion banc oedd yn cael eu talu i'r cyfrif.

Dywedodd llefarydd ar ran HSBC eu bod yn "gweithio'n agos gyda'r cwsmer" i ddatrys unrhyw broblemau oedd wedi codi.

Ond mae Cymdeithas yr Iaith wedi disgrifio'r camgymeriad fel un "hollol annerbyniol" wrth raglen y Post Cyntaf.

'Peryglu'r mudiad'

Ychydig fisoedd yn ôl fe gysylltodd HSBC â Chymdeithas yr Iaith gan ofyn iddyn nhw lenwi'r ffurflenni oedd yn uniaith Saesneg, yn ôl is-gadeirydd gweinyddol y grŵp, Selwyn Jones.

Yn dilyn cwyn gan y mudiad iaith fe gytunwyd y gallen nhw lenwi'r ffurflenni yn Gymraeg, a rhoddodd HSBC estyniad iddyn nhw lenwi'r ffurflenni.

Ond dywedodd Cymdeithas yr Iaith bod system gyfrifiadurol y banc wedi cau'r cyfrif yn ddamweiniol "yn hollol ddirybudd" yn y cyfamser.

Roedd hynny'n golygu nid yn unig nad oedd y cyfrif banc yn bodoli mwyach, ond bod archebion banc wedi'u canslo.

"Mi oedd o'n gamgymeriad, oedd, ond y peth sylfaenol efo hynny oedd y dylai'r ffurflenni yna fod wedi bod ar gael yn Gymraeg i bobl allu'i llenwi nhw," meddai Selwyn Jones.

Ychwanegodd y gallai camgymeriad o'r fath fod wedi "peryglu mudiad fel Cymdeithas yr Iaith sydd mor ddibynnol ar gyfraniadau pobl trwy archebion banc".

Disgrifiad o’r llun, Mae'r trafferthion wedi amlygu'r angen am well gwasanaethau bancio drwy gyfrwng y Gymraeg, meddai Selwyn Jones

Yn ôl Cymdeithas yr Iaith mae'r broblem bellach wedi'i ddatrys, ac mae HSBC bellach wedi gweithredu ac ailsefydlu'r archebion banc.

Ond mae'n dystiolaeth bellach, meddai Selwyn Jones, y dylai'r cyhoedd allu disgwyl gwell gwasanaeth drwy'r Gymraeg gan gyrff fel banciau.

"Beth mae hyn yn profi i ni fel cymdeithas yw bod ein hymgyrch ni, o ran sicrhau bod banciau yn cael eu cynnwys yn y Mesur Iaith nesaf, yn hanfodol," meddai.

Ni chafwyd sylw gan Lywodraeth Cymru ar y mater, ond mewn datganiad fe ddywedodd HSBC eu bod yn anelu i gynnal gwasanaeth gofal cwsmer o'r safon uchaf bob amser.

"Mewn achosion lle nad ydi hynny wedi digwydd rydym yn ceisio gweithio'n agos gyda'r cwsmer er mwyn datrys unrhyw fater cyn gynted â phosib," meddai llefarydd ar ran y banc.

Straeon perthnasol