Llofruddiaeth: Gwrthod cysylltiad Christopher Halliwell

  • Cyhoeddwyd
Linda RazzellFfynhonnell y llun, Wiltshire Police
Disgrifiad o’r llun,
Diflannodd Linda Razzell yn 2002

Mae teulu menyw o Gymru wedi wfftio beirniadaeth na chafodd ei chysylltiad gyda'r llofrudd Christopher Halliwell eu hymchwilio.

Mae Glyn Razzell yn treulio dedfryd o garchar am oes am lofruddio Linda Razzell, oedd yn wreiddiol o Lanybydder yn Sir Gaerfyrddin.

Ond yn ôl y cyn-dditectif Steve Fulcher gallai fod Halliwell yn gysylltiedig â chwe llofruddiaeth arall, gan gynnwys un Mrs Razzell.

Dywedodd ei theulu nad oes ganddyn nhw amheuaeth fod Glyn Razzell yn euog o'i lladd.

Cafodd Halliwell ei garcharu ddydd Gwener, 23 Medi, am ladd Becky Godden yn 2003, ac roedd eisoes wedi ei gael yn euog o lofruddio Sian O'Callaghan yn 2011.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Christopher Halliwell ei garcharu am lofruddio Becky Godden yn 2003 ac roedd eisoes wedi ei gael yn euog o ladd Sian O'Callaghan yn 2011

Ond gofynnodd Mr Fulcher, oedd yng nghanol yr ymchwiliad i achos Halliwell gyda heddlu Sir Wiltshire, pam nad oedd swyddogion wedi dilyn cysylltiadau Halliwell i lofruddiaethau eraill, gan gynnwys Mrs Razzell.

Dywedodd ar raglen Today ar BBC Radio 4 bod gan Mrs Razzell "gysylltiad uniongyrchol" gyda Halliwell, a bod yr heddlu'n ymwybodol o hynny.

"Rydym yn gwybod bod Halliwell wedi lladd menywod a bod ganddo gysylltiad uniongyrchol gyda Linda Razzell," meddai.

"P'run ai ef sy'n gyfrifol am y llofruddiaeth neu beidio - nid dyna sy'n bwysig. Be sy'n bwysig yw pam na chafodd ymchwiliad ei gynnal i'r materion yna?"

Fe ymddiswyddodd Mr Fulcher o Heddlu Sir Wiltshire yn 2014 wedi iddo ei gael yn euog o gamymddwyn am beidio dilyn y broses gywir wrth arestio Halliwell yn 2011.

Aeth Linda Razzell ar goll yn 2002 ar ôl cychwyn am ei gwaith yn Swindon College - dyw ei chorff byth wedi cael ei ddarganfod.

Dywedodd llefarydd ar ran ei theulu wrth BBC Cymru: "Rydym yn fodlon 100% gydag ymchwiliad yr heddlu. Nid oes gennym amheuaeth pwy oedd y llofrudd."

Yn 2005 fe geisiodd Glyn Razzell apelio yn erbyn ei euogfarn am lofruddiaeth, ond methodd ei ymgais.

Ar hyn o bryd nid yw Heddlu Sir Wiltshire yn cysylltu Halliwell gydag unrhyw lofruddiaethau eraill, ond fe fyddan nhw'n cysylltu gyda heddluoedd eraill.