Dieuog o geisio cipio plentyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Llys y Goron Caernarfon

Mae dyn 39 oed o Brestatyn, Sir Ddinbych, wedi ei gael yn ddieuog o geisio cipio plentyn 10 oed mewn pentref yng Ngwynedd.

Roedd Steven Hickling wedi gwadu'r cyhuddiad o geisio cipio'r ferch yn Neiniolen fis Mai.

Dywedodd y ferch wrth y llys fod Mr Hickling wedi ei chodi i'r awyr a'i throi o gwmpas, cyn iddi ei gicio. Gwaeddodd yntau cyn ei rhoi i lawr.

Clywodd y llys ei fod wedi bod yn aros mewn maes carafannau'n lleol ar y pryd, a'i fod wedi dweud wrth yr heddlu ei fod wedi bod yn yfed ac yn cymryd meddyginiaeth. Pwysleisiodd fod yr hyn oedd wedi digwydd yn "rhan o gêm".

Dywedodd y bargyfreithiwr Dafydd Roberts ar ran yr amddiffyniad: "Roedd ei ymddygiad ar 27 Mai ar y gorau'n anaddas. Mae dieithryn yn codi plentyn mewn cae chwarae yn anghywir."

Ychwanegodd nad oedd achos yr erlyniad fod Hickling wedi ceisio cipio'r ferch ddim yn gwneud synwyr.

Cafodd Steven Hickling orchymyn am bum mlynedd gan y Barnwr Niclas Parry yn ei wahardd rhag siarad gyda neu fynd yn agos at unrhyw un o dan 16 oed mewn ysgol neu gae chwarae os nad oedd oedolyn gyda nhw.

Dywedodd y barnwr nad oedd y gorchymyn "yn mynd yn groes i ddedfryd y rheithgor" ond roedd y ferch yn parhau wedi ei heffeithio gan yr hyn oedd wedi digwydd.

Cafodd Hickling ei atal rhag gyrru am 14 mis a dirwy o £250 am yfed a gyrru.

Straeon perthnasol