Enwi Hamilton fel arweinydd UKIP yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Diane James (ail o'r chwith) gydag aelodau grŵp UKIP yn y Cynulliad

Mae arweinydd UKIP, Diane James wedi dweud mai Neil Hamilton yw arweinydd y blaid yng Nghymru wrth iddi ymweld â Chaerdydd.

Mae Ms James wedi bod yn cyfarfod ACau y blaid mewn ymgais i wella'r berthynas rhwng Mr Hamilton ag Aelod Seneddol Ewropeaidd y blaid, Nathan Gill.

Roedd Mr Gill wedi ei benodi'n arweinydd ar y blaid yng Nghymru gan ragflaenydd Ms James, Nigel Farage.

Pan ofynnwyd iddi pwy oedd arweinydd y blaid yng Nghymru yn ystod nifer o gyfweliadau yn y Senedd, dywedodd Ms James wrth ITV Cymru: "Rwy'n deall mai Neil Hamilton yw'r arweinydd ar y funud."

Gwrthododd ateb yr un cwestiwn pan ofynnwyd y cwestiwn iddi gan BBC Cymru.

Dywedodd Ms James y byddai'n "caru gweld" Mr Gill yn ail-ymuno gyda grŵp y blaid yn y Cynulliad.

Mae Mr Gill yn Aelod Cynulliad annibynnol, wedi iddo adael y grŵp, gan ddweud fod "brwydro mewnol" wedi dod yn "ymyrraeth" o'i waith.

Roedd Ms James wedi cynnal nifer o gyfarfodydd un-i-un gyda ACau'r blaid yng Nghaerdydd ddydd Llun.

Nathan Gill wedi ei ddal mewn traffig

Yn dilyn ei chyfarfod cyntaf - gydag arweinydd grŵp y blaid Neil Hamilton - fe wnaeth Ms James sefyll gyda'r aelodau er mwyn i'r wasg dynnu eu lluniau.

Nid oedd Mr Gill yn bresennol, gan ei fod wedi ei ddal mewn traffig.

Ychwanegodd Ms James ei bod am fynd i'r afael â'r rhwygiadau yn y blaid "gam wrth gam" a "datblygu rhywbeth sy'n cynnig beth mae'r grŵp presennol eisiau, a beth mae Mr Gill eisiau".

Wythnos diwethaf, yn dilyn ei phenodiad fel arweinydd UKIP, dywedodd ei bod wedi mabwysiadu rhywfaint o "ddryswch" yng Nghymru, ond fe ddywedodd fod yr ACau yn "griw gwych".

Dywedodd llefarydd ar ran grŵp y blaid yn y Cynulliad: "Mae Diane James wedi cadarnhau...mai arweinydd UKIP yng Nghymry yw Neil Hamilton."