Honiad fod Gordon Anglesea 'mewn tŷ pedoffiliaid'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Andrew Price

Mae rheithgor yn Llys y Goron Yr Wyddgrug wedi clywed honiadau fod cyn bennaeth heddlu wedi ei weld mewn tŷ oedd yn cael ei ddefnyddio gan gylch o bedoffiliaid.

Dywedodd tyst yn achos Gordon Anglesea, fod y diffynnydd wedi ymweld â'r tŷ oedd yn ganolbwynt i weithgareddau'r pedoffiliaid. Roedd y tyst wedi cyflwyno rhestr o enwau dynion mae'n honni sydd wedi ei gam-drin i'r awdurdodau.

Mae Mr Anglesea, 78 oed, wedi ei gyhuddo o ddau ymosodiad anweddus ag un ymosodiad rhyw difrifol yn erbyn un bachgen, ag o ymosod yn anweddus ar fachgen arall.

Mae'n gwadu'r pedwar cyhuddiad yn ei erbyn.

Wrth roi tystiolaeth ar ran yr erlyniad, dywedodd y dyn ei fod wedi ei gyflwyno i ddyn o'r enw Gary Cooke oedd yn arfer hebrwng bechgyn i dŷ ym Mrymbo cyn rhoi alcohol iddyn nhw a dangos fideos pornograffig.

Byddai'r dynion yn "dewis y bechgyn yr oeddynt eisiau cyn eu cam-drin yn y tŷ, mewn car, carafán neu eu cludo i dafarn."

Dywedodd fod Gordon Anglesea wedi dod i'r tŷ ar un achlysur i siarad gyda Gary Cooke. "Roedd ganddo fan geni ac roedd hyn y peth amlycaf amdano," meddai.

Ychwanegodd y tyst fod Gordon Anglesea'n arfer gwylio'r bechgyn mewn cawodydd mewn canolfan i droseddwyr ifanc yn Wrecsam.

Anghysonderau

Wrth gael ei groesholi, dywedodd Tania Griffiths QC ar ran yr amddiffyniad fod anghysonderau yn nhystiolaeth y tyst. Mewn un cyfweliad dywedodd fod y man geni ar ochr anghywir wyneb Gordon Anglesea.

A dywedodd fod y tyst hefyd wedi gwneud camgymeriad am y cyfeiriadau lle'r oedd wedi bod gyda Gary Cooke:

"Os ydych yn gallu gwneud camgymeriadau mor fawr, gallwch wneud camgymeriad fod Mr Anglesea yng nghartref Gary Cooke?"

"Roedd yno," atebodd y tyst.

Dywedodd Tania Griffiths nad oedd yn gwybod "ar ba ochr mae ei fan geni."

Yn gynharach roedd y tyst wedi cyfaddef fod ganddo hanes hir o droseddu a chymryd cyffuriau.

Mae'r achos yn parhau.