Cynllun i drawsnewid hen felin flawd yn Sir Benfro

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Bluestone
Disgrifiad o’r llun, Mae Melin Blackpool yn adeilad rhestredig gradd II

Mae'n bosib y bydd hen felin flawd yn Sir Benfro yn cael ei thrawsnewid yn barc thema Fictoraidd ar gyfer ymwelwyr.

Gobaith datblygwyr ydi addasu hen felin Blackpool ym Martlewy, ger Arberth yn Sir Benfro, sy'n adeilad rhestredig gradd II*.

Gwnaed y cais ban berchnogion safle gwyliau Bluestone.

Fe fydd ymgynghoriad ynglŷn â'r cynlluniau yn dechrau ddydd Llun.

Byddai'r datblygiad yn cynnwys ystafell de Fictoraidd a rheilffordd stêm gul.

Byddai modd hefyd i ymwelwyr weld sut oedd yr hen beiriannau yn gweithio.

Ffynhonnell y llun, Bluestone

Dywed Blustone y byddai'r datblygiad yn creu 60 o swyddi, a'u gobaith yw agor yr atyniad yn 2018.

Mae'r safle mewn ardal sydd wedi ei benodi yn Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ac yn Ardal Arbennig o Gadwraeth.

Roedd y felin yn cael ei defnyddio tan yr Ail Ryfel Byd.