Apêl am ferch 14 oed o Wrecsam sydd ar goll

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Family photo

Mae teulu merch 14 oed o Wrecsam sydd wedi bod wedi gwneud apêl iddi hi gysylltu â nhw.

Cafodd Kelsey Bodman ei gweld am y tro olaf y tu allan i siop Tesco Express yn Y Fflint tua 08:15 ddydd Gwener.

Mewn cynhadledd newyddion ddydd Sul fe wnaeth tad Kelsey, Mark Hulme, gyfaddef bod 'na ddadlau wedi bod nos Iau a'i bod wedi gadael i fynd i dŷ ei mam.

Ond ychwanegodd nad oedd hi wedi mynd a dim gyda hi i awgrymu ei bod yn bwriadu peidio dychwelyd adref.

Mae lluniau camerâu cylch cyfyng o ddydd Iau a dydd Gwener yn dangos Kelsey yn ceisio yn aflwyddiannus i gyfnewid papur $100 mewn sawl archfarchnad.

Dywedodd yr Uwcharolygydd Sian Beck o Heddlu Gogledd Cymru fod diflaniad Kelsey yn groes i'w chymeriad.

Dywedodd Mr Hulme: "Hoffwn ddweud, Kelsey plîs tyrd adre. Ti ddim mewn trwbl, rydym eisiau gwneud yn siŵr dy fod yn saff."

Roedd Kelsey yn gwisgo siaced werdd, leggings du, gyda trainers gwyn ac roedd yn cario bag plastig New Look.