M4: Rhybudd i yrwyr yn ardal Casnewydd

Cyhoeddwyd

Daw mesurau i rym ddydd Llun sy'n golygu fod pobl sy'n goryrru ar ran o'r M4 sydd â therfyn cyflymder newidiol yn wynebu cael eu herlyn.

Cafodd y cyfyngiadau eu gosod yn wreiddiol yn 2011 ar wyth milltir o'r draffordd yn ardal Casnewydd.

Ym mis Gorffennaf eleni, daeth i'r amlwg nad oedd unrhyw un wedi cael ei gosbi am oryrru yn ystod y cyfnod.

O ddydd Llun, am gyfnod o 14 diwrnod, fe fydd rhybudd yn cael eu hanfon i bobl fydd yn goryrru.

Ar ôl hynny, fe fydd pobl yn derbyn rhybudd o fwriad i erlyn.

'Gwella llif traffig'

Mae'r cyfyngiadau ar ran o'r M4 rhwng cyffordd 24 yng Ngholdra a chyffordd 28 Parc Tredegar.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: "Ers ei lansio mae'r drefn wedi helpu gwella llif traffig a lleihau nifer y gwrthdrawiadau, gyda'r rhan fwyaf o yrwyr yn ufuddhau i'r cyfyngiadau.

"Ond mae lleiafrif o yrwyr yn parhau i anwybyddu'r cyfyngiadau ac yn ymddwyn fel nad yw'r rheolau yn berthnasol."

Mae'r system yn defnyddio sawl sgrin sy'n dangos y terfyn cyflymder, rhwng 20mya a 70mya, a chamerâu sy'n cofnodi pan fydd y terfynau'n cael eu torri.