Ffrae am y farchnad sengl yn poethi

Cyhoeddwyd

Mae Plaid Cymru wedi cyhuddo'r pleidiau eraill o dwyllo eu hunain ac o ymddwyn mewn modd "trahaus" gan eu cyhuddo o fod eisiau gadael y farchnad sengl yn dilyn pleidlais Brexit.

Dywedodd Jonathan Edwards AS fod cytundebau masnach rydd sydd wedi eu cytuno gan yr UE gyda gwledydd eraill yn gyfrifol am 60% o fasnach y DU.

Mynnodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, ei fod wedi galw yn gyson ar y DU i gadw "mynediad" i'r farchnad sengl.

Mewn cynnig ger bron Tŷ'r Cyffredin, dywedodd Mr Edwards ei fod ef yn poeni y byddai gadael y farchnad sengl yn golygu troi cefn ar fasnachu rhydd gyda gwledydd yr UE, ac y byddai hefyd yn golygu diwedd ar gytundebau sydd wedi eu llunio gan yr UE gyda gwledydd eraill ar draws y byd.

"Mae'r ffaith fod pleidiau San Steffan yn fodlon troi cefn ar fwy na 50 o gytundebau rhyngwladol, cytundebau sy'n hanfodol i Gymru ac i lawer o Brydain, yn dangos agwedd trahaus nad wyf wedi ei weld ers dyddiau Margaret Thatcher," meddai AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.

Mae Plaid Cymru wedi beirniadu Llafur am ochri gyda'r Ceidwadwyr a UKIP mewn pleidlais yn y Cynulliad ddydd Mercher oedd yn galw am "fynediad" yn hytrach nag aelodaeth o'r farchnad sengl.

'Diwrnod da i ddemocratiaeth'

Dywedodd arweinwyr y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies fod y bleidlais ddydd Mercher yn "ddiwrnod da i ddemocratiaeth yng Nghymru, rwy'n bles fod y sefydliad Cymreig wedi gwrando arnaf a derbyn canlyniad y refferendwm, ac i symud ymlaen i sicrhau'r cytundeb gorau i Gymru".

Dywedodd Mr Edwards: "Mae 60% o fasnach y Du yn rhydd o dariff, diolch i'r cytundebau masnach rydd hyn, ac mae Llafur a'r Torïaid yn fodlon troi cefn ar hyn er mwyn plesio carfanau o fewn eu rhengoedd."

"Mae'n rhaid parchu' canlyniad y refferendwm a gadel yr undeb wleidyddol, ond mae'n rhaid sicrhau parhad o'n haelodaeth o'r farchnad sengl, er mwyn gwarchod ein cysylltiadau gyda'r gymuned ryngwladol."

Dywedodd Mr Jones ei fod wedi galw yn gyson am i'r DU gadw "mynediad" i'r farchnad sengl, ond honnodd na fyddai'r cyhoedd yn derbyn unrhyw gytundeb Brexit fyddai'n caniatáu i bobl yr Undeb Ewropeaidd symud i Brydain yn ddiamod.