Caerffili: Newidiadau i'r drefn o ailgylchu gwastraff

  • Cyhoeddwyd
Food waste

Dywed Cyngor Sir Caerffili y byddant yn cyflwyno newidiadau i'r modd mae gwastraff bwyd a gwastraff o'r ardd yn cael eu casglu mewn ymdrech i gynyddu lefelau ailgylchu.

Yn y gorffennol roedd y math yma o wastraff yn cael ei gasglu ar y cyd, ond nawr bydd yn cael ei wahanu.

Fe fydd y gwastraff bywyd yn cael ei drin drwy ddefnyddio triniaeth anerobig, sy'n troi'r gwastraff yn ynni.

Yna tan fis Chwefror, bydd yn rhaid i bobl wneud cais penodol er mwyn cael gwastraff o'r ardd wedi ei gasglu.

Fe fydd y newidiadau yn dod i rym ar 31 Hydref.

Fe fydd gwastraff bwyd yn cael ei gasglu yn wythnosol.

Yn ôl y cyngor mae tua 38% o breswylwyr yn ailgylchu eu gwastraff bwyd.

Fe wnaeth gwaith ymchwil diweddar ddangos fod gwastraff bwyd yn gyfrifol am 28-30% o'r holl wastraff oedd yn cael ei gasglu yn y sir.