Jones: 'Dim lle i baranoia' o fewn Llafur

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunGetty Images
disgrifiad o’r llunCarwyn Jones

Fe fydd y frwydr dros sicrhau buddugoliaeth yn y cyfnod ôl-Brexit ddim yn cael eu hennill gan "fudiad gwleidyddol sy'n dioddef o baranoia" meddai prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

Mewn erthygl i'r Sunday Times ddiwrnod ar ôl i aelodau Llafur ailethol Jeremy Corbyn yn arweinydd, dywedodd Mr Jones fod yn rhaid i fygythiadau ddod i ben.

Ond roedd yna neges hefyd i'r rhai oedd wedi gwrthwynebu Mr Corbyn, dywedodd "nad oedd dim i elwa drwy bwdu."

Fe wnaeth Mr Jones ailadrodd ei neges wrth annerch cynhadledd flynyddol y blaid yn Lerpwl ddydd Sul.

Yn ei erthygl dywedodd Mr Jones fod ail fuddugoliaeth Jeremy Corbyn "yn rhoi peth sicrwydd i bawb mewn cyfnod ansicr.

"Mae cyfrifoldeb ar bob un aelod i ddangos ochr orau'r blaid i weddill y wlad."

Dywedodd na fyddai'r blaid yn ennill yn y dyfodol pe bai yn canolbwyntio yn llwyr ar chwilio am "fradwyr" yn hytrach na rhoi pwyslais ar yr economi, diogelwch a llewyrch y wlad.

"Mae'n rhaid i'r bwian, yr hisian a'r galw enwau a'r bygythiadau ddod i stop."

Mae'n rhaid i aelodau dderbyn eu gwahaniaethau, meddai, er mwyn creu plaid unedig a llwyddiannus.

Dywedodd mai'r nod cyntaf a'r flaenoriaeth ddylai fod "sicrhau fod Llafur yn blaid sy'n llywodraethu yn yr Alban ac yn San Steffan."

ffynhonnell y llunPA
disgrifiad o’r llunFe wnaeth Jeremy Corbyn drechu Owen Smith, AS Pontypridd, yn y bleidlais i ddewis arweinydd

Yn y cyfamser, mae Mr Jones hefyd wedi rhoi mwy o fanylion ynglŷn â'r Grŵp Cynghori ar Ewrop.

Bwriad Llywodraeth Cymru wrth sefydlu'r Grŵp oedd sicrhau y "canlyniad gorau posibl" o'r trafodaethau i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Yn ei erthygl mae'n dweud y bydd y Grŵp yn cwrdd yr wythnos nesa, a bydd yn cynnwys pobl o fyd busnes, y byd academaidd yn ogystal â gwleidyddion yn cynrychioli Llafur, Ceidwadwyr, Plaid Cymru, y Democratiaid Rhyddfrydol a UKIP.