Rhybudd i gadw draw o ysbyty

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun, Fe wnaeth rhan o'r to gwympo yr wythnos diwethaf

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi rhybuddio pobl i gadw draw o hen ysbyty seiciatryddol gan ddweud fod y safle yn beryglus.

Daw'r rhybudd ar ôl i ran o do Ysbyty Seiciatryddol Gogledd Cymru yn Ninbych gwympo.

Roedd dau blismon yno ar y pryd ar ôl adroddiadau fod rhywun yn tresmasu.

Mae safle'r hen ysbyty Fictorianaidd wedi bod ynghanol ffrae rhwng ei berchnogion blaenorol a Chyngor Sir Ddinbych, oherwydd ei gyflwr.

Ond methiant fu ymdrechion i werthu'r safle mewn arwerthiant ym mis Mai, gan na wnaeth unrhyw un gynnig yr isafswm o £2.25m.