Corbyn yn fuddugol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae aelodau'r blaid Lafur wedi ethol Jeremy Corbyn i barhau fel arweinydd y blaid.

Fe drechodd ei wrthwynebydd Owen Smith, AS Pontypridd o 61.8% i 38.2%.

Gwnaed y cyhoeddiad yn Lerpwl am 11:45 dydd Sadwrn wrth i'r blaid baratoi i gynnal ei chynhadledd flynyddol.

Addawodd Mr Corbyn i uno'r blaid a mynnodd y gallai'r blaid ennill yr etholiad nesa a sicrhau newidiadau er budd y wlad.

Dywedodd fod ef a'i wrthwynebwyr yn "aelodau o'r un teulu Llafur" a dywedodd y dylai pobl ddefnyddio eu hegni nawr "er mwyn trechu'r Torïaid."

Fe wnaeth Mr Smith longyfarch Jeremy Corbyn ar ei "fuddugoliaeth bendant."

Ychwanegodd: "Mae hi nawr yn amser i bawb weithio er mwyn sicrhau bod Llafur yn ôl mewn grym."

Ac mewn datganiad gafodd ei ryddhau yn ddiweddarach dywedodd: "Nid oes gennyf unrhyw amser am y siarad sydd yna am rwygo'r mudiad Llafur - does yna ddim unrhyw le arall heblaw Llafur i mi.

"Mae Jeremy wedi ennill yr ornest. Nawr mae'n rhaid iddo sicrhau cefnogaeth y wlad, ac fe fydd ganddo fy nghefnogaeth i wrth geisio gwneud hynny."

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Owen Smith yn llongyfarch Jeremy Corbyn

Fe wnaeth Carwyn Jones, arweinydd Llafur yng Nghymru, hefyd longyfarch Mr Corbyn gan ddweud ei fod yn cydymdeimlo gyda Mr Smith gan ddweud iddo ymladd "ymgyrch dda".

Ond ychwanegodd: "Dydi hi heb fod yn gyfnod da i'r Blaid Lafur, mae wedi golygu nad oes yna wrthblaid effeithiol y mae gan bobl yr hawl i'w ddisgwyl yn San Steffan. Nawr mae'n rhaid gweithio yn galed i wneud yn iawn am hynny."

Dywedodd Mike Hedges, AS Gorllewin Abertawe ei fod ef wrth ei fodd gyda'r canlyniad.

"Rwy'n credu y bydd hwn yn rhoi stop ar unrhyw ymgyrch ar gyfer yr arweinyddiaeth y flwyddyn nesa, neu'r flwyddyn ar ôl hynny.

"Mae'n rhaid uno er mwyn ymladd y Torïaid."

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Fe wnaeth Mr Corbyn sicrhau 61.8% o'r bleidlais

Dadansoddiad Elliw Gwawr, Gohebydd Seneddol BBC Cymru

Yn wahanol iawn i flwyddyn yn ôl pan ddaeth Jeremy Corbyn o nunlle i gipio'r arweinyddiaeth, doedd y canlyniad heddiw yn fawr o sypreis i neb.

Ond mae'r her o'i flaen nawr yn fwy nag erioed. Uno y blaid a ffurfio tîm o'i gwmpas all herio'r Ceidwadwyr yn effeithiol.

Wedi haf tymhestlog o ddadlau ffyrnig fydd hynny ddim yn hawdd.

Mae rhai aelodau seneddol fel Nia Griffith, fu'n llefarydd ar Gymru cyn ymddiswyddo, yn barod i roi ail gyfle iddo, ac yn dweud y bydden nhw'n hapus i ail ymuno a'i gabinet, os yw'n cynnwys aelodau o bob barn. Ond nid pawb fydd yn ei dilyn chwaith.

Mae llawer yn dal i boeni nad yw poblogrwydd o fewn y blaid o reidrwydd yn trosglwyddo i bleidleisiau ar lawr gwlad. A'u bod nhw nawr yn wynebu cyfnod hir iawn fel gwrthblaid.

Mae Jeremy Corbyn wedi ennill dwywaith nawr, gan weld cynnydd yn ei bleidlais a'i awdurdod.

Fe fydd hi'n anodd iawn i unrhyw aelod seneddol anhapus ei herio eto yn fuan, ond dyw hynny ddim yn golygu bod problemau'r arweinydd ar ben eto.

Cabinet yr Wrthblaid

Daeth y penderfyniad i gynnal pleidlais ar ôl i dros 170 o ASau llafur gefnogi cynnig o ddiffyg hyder yn Jeremy Corbyn ar ôl canlyniad y refferendwm ar aelodaeth yr Undeb Ewropeaidd.

Mae yna ddamcaniaethu ei bod yn bosib y bydd nifer o aelodau seneddol Llafur wnaeth ymddiswyddo o gabinet yr wrthblaid ym mis Mehefin nawr yn dychwelyd mewn ymdrech i uno'r rhwygiadau.

Ond mae cwestiynau yn parhau ynglŷn â'r modd y dylid dewis aelodau'r wrthblaid.

Mae rhai am i aelodau seneddol gael rhan yn y broses, ond mae nifer o gefnogwyr Mr Corbyn yn gwrthwynebu hynny.

Yn wreiddiol, cafodd Mr Corbyn ei ethol yn arweinydd mewn pleidlais ym mis Medi y llynedd gyda mwyafrif o 59.5%, ac fe oedd y ffefryn i ennill y tro hwn.

Roedd 550,000 o aelodau llafur yn gymwys i gymryd rhan yn y bleidlais ddiweddaraf.