Dim cynnydd i ffioedd dysgu yng Nghymru am y tro

  • Cyhoeddwyd
Myfyrwyr

Mae'r Ysgrifennydd Addysg wedi dweud na fydd prifysgolion Cymru yn cael codi ffioedd dysgu y flwyddyn nesaf.

Daw'r cyhoeddiad yn dilyn penderfyniad gan Lywodraeth y DU ym mis Gorffennaf i ganiatáu i brifysgolion Lloegr godi ffi o £9,250 am gyrsiau'r flwyddyn nesaf.

Bydd adroddiad ar addysg uwch a chyllid myfyrwyr yng Nghymru yn cael ei gyhoeddi'r wythnos nesaf.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg bod y penderfyniad yn "rhoi sicrwydd i'r rheiny sydd am fynd i'r brifysgol" yn y flwyddyn academaidd nesaf.

'Eilradd'

Mae dirprwy is-ganghellor Prifysgol Abertawe wedi rhybuddio y gallai addysg uwch yng Nghymru fod yn "eilradd" os nad yw ffioedd dysgu yn cynyddu.

Ym mis Gorffennaf fe wnaeth gweinidog Llywodraeth y DU, Jo Johnson, gyhoeddi cynlluniau i gysylltu ffioedd uwch yn Lloegr gyda safonau dysgu gwell.

Bydd ffioedd yn cynyddu i £9,250 i ddechrau, ac yn cynyddu ymhellach gyda chwyddiant.

Dywedodd is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Richard Davies, bod "rhesymau da" i ddilyn trefn debyg yng Nghymru.

Ychwanegodd y byddai'n "rhaid" i'r brifysgol gynyddu ffioedd pe bai newid yn y rheolau i ganiatáu hynny.

Llywodraeth Cymru sydd â'r cyfrifoldeb am benderfyniadau am ffioedd dysgu yng Nghymru.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams: "Mae'r penderfyniad hwn yn rhoi sicrwydd i'r rheiny sydd am fynd i'r brifysgol ym mlwyddyn academaidd 2017/18, ac yn rhoi'r opsiwn i bobl gael astudio lle bynnag maen nhw'n dewis, gan gynnwys Lloegr lle mae disgwyl i'r ffioedd dysgu gynyddu."

Yn y flwyddyn academaidd nesaf, bydd myfyrwyr yng Nghymru yn cael grant ffioedd dysgu o hyd at £4,954 a benthyciad o £4,046, gyda'r rhai sy'n astudio yn Lloegr yn cael benthyg £250 ychwanegol.

Ychwanegodd Ms Williams y byddai cynllun benthyciadau newydd i fyfyrwyr ôl-radd yn cael ei ddatblygu.

Bydd adroddiad ar addysg uwch a chyllid myfyrwyr yng Nghymru, gafodd ei arwain gan Syr Ian Diamond, yn cael ei gyhoeddi yr wythnos nesaf.