Elusen: 'Angen newid y drefn gyda chyffuriau' cyn gŵyl MTV

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, MTV
disgrifiad o’r llunAeth 30 o bobl i'r ysbyty wedi'r cyngerdd yng ngogledd Iwerddon

Mae elusen i bobl gyda phroblemau cyffuriau yn dweud bod angen newid y ffordd o ddelio gyda chyffuriau anghyfreithlon mewn cyngherddau a gwyliau cerddoriaeth.

Yn ôl elusen Drugaid Cymru, yn hytrach na chosbi unigolion, dylai'r cyffuriau gael eu profi i wneud yn siŵr eu bod yn ddiogel ac yna eu rhoi yn ôl.

Cafodd dwsinau o bobl ifanc driniaeth yn yr ysbyty ar gyfer salwch yn ymwneud ag alcohol a chyffuriau ar ôl bod yng nghyngerdd diweddar MTV yng ngogledd Iwerddon.

Roedd y cyngerdd hwnnw'n rhan o nifer o gyngherddau gan MTV, ac mae'r nesaf yn Abertawe ddydd Sadwrn.

Mae'r cyngor yn dweud na fyddan nhw yn goddef pobl fydd yn cymryd cyffuriau neu yn ymddwyn yn feddw yn y digwyddiad.

'Mwy positif'

Dywedodd Ifor Glyn o Drugaid Cymru bod rhaid i'r awdurdodau dderbyn bod pobl yn mynd i gymryd cyffuriau mewn gwyliau fel hyn.

"So sut ydach chi yn mynd i ymateb i hyn? Waeth i chi heb a jyst cael dau blismon ar y giât yn holi pobl," meddai.

"Mae isio rhywbeth llawer mwy positif.

"Dwi'n gwybod mewn rhai gwyliau be' maen nhw yn neud ydy mae rhywun yn mynd i mewn a rhoi siawns i rywun gael y cyffur yna yn cael ei testio.

"Yn aml iawn y perygl ydy bod rhywun yn cymryd cyffuriau a ddim yn gwybod beth sydd yn y cyffur yna. Mae'n gallu bod yn llawer iawn cryfach, mae'n gallu bod yn bethau sydd yn creu mwy o niwed na fysa chi yn disgwyl."

disgrifiad o’r llunDywedodd Ifor Glyn bod diogelwch a iechyd pobl yn hollbwysig

Mae'n credu bod hi'n bwysig i roi gwybodaeth i bobl ynglŷn â'r hyn sydd yn y cyffuriau maen nhw yn bwriadu cymryd:

"Ar ddiwedd y dydd y ffaith bod rhywun yn cymryd cyffuriau neu'r ffaith bod rhywun yn gallu marw trwy gymryd y cyffuriau yma, mae isio ystyried pa un sydd bwysicaf.

"I fi cadw pobl yn iach a chadw pobl yn fyw."

Dywedodd MTV ei bod yn gweithio gyda Chyngor Abertawe er mwyn sicrhau diogelwch yr holl bobl fydd yn dod i'r digwyddiad: "Mae gan y trefnwyr agwedd lem tuag at rai fydd yn cymryd cyffuriau neu yn yfed dan oed."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Abertawe mai diogelwch y rhai fydd yn mynd i'r digwyddiad yw'r flaenoriaeth: "Fe fyddwn ni yn parhau i gydweithio gyda Club MTV, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i wneud yn siŵr bod y cyngerdd ym Mharc Singleton mor ddiogel a sydd yn bosib."