Torri treth incwm y rhai ar gyflogau uwch yn 'codi arian'

Cyhoeddwyd

Fe fyddai lleihau'r gyfradd uchaf o dreth incwm yng Nghymru yn codi arian ychwanegol drwy ddenu pobl sydd ar gyflogau uchel i'r wlad, meddai gwaith ymchwil gan Ysgol Fusnes Caerdydd.

Mae'r adroddiad yn dweud y byddai torri'r gyfradd uchaf o 40% i 30% yn dod a £500m ychwanegol bob blwyddyn i Gymru ar ôl 10 mlynedd.

Ar hyn o bryd mae'r gyfradd uchaf yn cael ei dalu ar incwm rhwng £43,001 a £150,000 y flwyddyn.

Mae disgwyl i'r cyfrifoldeb ynglŷn â threth incwm gael ei rannu rhwng gweinidogion Cymru a Phrydain wedi i'r ddwy ochr ddod i gytundeb.

Mae'r adroddiad gan yr Athro James Foreman-Peck a Dr Peng Zhou yn cymryd yn ganiataol na fydd yna newid yng nghyfradd treth Lloegr.

Er bod yr awduron yn darogan y gallai treth incwm yng Nghymru ddisgyn yn y tair blynedd gyntaf wedi toriad, maen nhw'n credu y gallai godi yn yr hir dymor wrth i rai ar gyflogau uchel deimlo bod yna werth symud o Loegr i Gymru.

Ar gyfer y bobl hynny sydd yn ennill mwy na £150,000 sy'n talu cyfradd o 45%, meddai'r adroddiad, fe fyddai toriad ychwanegol wastad yn dod a budd i'r dreth incwm yng Nghymru.

Dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, y byddai'n hoffi gweld toriad o 5c yn y gyfradd 40% - a thoriad o 2c yn y dreth sylfaenol - 20%.

Doedd y ffigyrau yma ddim ym maniffesto'r blaid yn yr etholiad cynulliad ym mis Mai.

Wrth ymateb i'r adroddiad ddydd Sadwrn dywedodd Mr Davies y gallai'r ymchwil yma "ail gynnau'r ddadl ynglŷn â datganoli treth".

Dywedodd: "Byddai Llywodraeth Cymru gyda'r dewrder i dorri cyfradd treth incwm yn gallu adfywio economi Cymru, wrth gynnig cefnogaeth fyddai'n cael ei groesawu gan deuluoedd sydd yn gweithio'n galed."